Historie

 
Jan van
Rijckenborgh

Catharose de
Petri

Hlavní sídlo a místo vzniku Lectorium Rosicrucianum neboli Mezinárodní školy Zlatého Kříže s Růží se nachází ve městě Haarlemu, v Holandsku. V roce 1924 vstoupili bratři Z. W. Leene (1892–1938) a J. Leene (1896–1968) do Het Rozekruisers Genootschap, několik let předtím utvořené holandské pobočky Rosicrucian Fellowship, kterou v roce 1909 založil Max Heindl v Oceanside, v Californii, USA. Již brzy nato zaujali v Het Rozekruisers Genootschap významné místo a v roce 1929 byli pověřeni vedením. Roku 1930 se k bratrům Leene připojila paní H. Stok-Huizer (1902–1990). Společně započali spirituální hledání, které vedlo k tomu, že se v roce 1935 stali nezávislými na Rosicrucian Fellowship. Z. W. Leene zemřel v roce 1938, avšak J. Leene a H. Stok-Huizer pokračovali společně v započaté práci. Napsali řadu knih, které byly vydány pod pseudonymy Jan van Rijckenborgh a Catharose de Petri.
Druhá světová
válka
Po druhé světové válce, když mohla být činnost společnosti (během válečných let okupanty zakázané) opět zahájena, jmenovaní duchovní vůdci razili novou cestu, kdy se centrem zájmu stále více stával pojem „gnose“. Doslovně přeloženo, „gnose“ znamená „poznání“; v kristocentrickém smyslu je to bezprostřední poznání Boha, které je výsledkem cesty spirituálního vývoje, „zrození z vody a ducha“ (Jan 3:5). Tento proces duchovního vývoje se také jinak symbolicky označuje jako „Alchymická svatba Christiana Rosenkreuze“.
Christian
Rosenkreuz
Jméno Christian Rosenkreuz je označení, používané klasickými rosenkruciány v 17. století jako prototyp člověka znovuzrozeného v Kristu, tedy zcela obnoveného člověka, který srdcem a duší slouží lidstvu při uskutečňování pravé duchovní obnovy.
Gnose „Gnose“ v širším slova smyslu znamená univerzální dotyk Krista a jeho Bratrstva, a stejně tak jejich nadčasovou záchrannou práci během celých dějin (i předkřesťanských).
Gnostická
duchovní škola
Od roku 1945 společnost přijala jméno Lectorium Rosicrucianum a navenek vystoupila jako „gnostická duchovní škola“. Činnost společenství se stále více rozvíjela i mimo hranice Holandska a v současné době má Lectorium Rosicrucianum své žáky v mnoha zemích Evropy, a stejně tak v Jižní a Severní Americe, Africe, Austrálii a na Novém Zélandu. Po smrti Jana van Rijckenborgha a Catharose de Petri je Lectorium Rosicrucianum řízeno mezinárodním duchovním vedením, podporovaným zemskými vedeními a pracovními skupinami.