Zář 202017
 

Jak jsme se sem dostali, nevíme. Noc postupuje a každé tango se tancovalo již mnohokrát. Každý vrchol a každý pád, každá naděje, každá radost, ale i všechny jejich protiklady byly již zažity ve všech možných nuancích. A pomalu se na nás snáší únava. Naše pohyby se stávají méně bouřlivými a náš tanec línějším. A když neochotně začínáme naše iksté tango, vynořuje se v nás otázka: „K čemu to všechno je?“

Zveme Vás na setkání v chrámu se zamyšlením a hudbou na téma:

TANGO PROTIKLADŮ
26. listopadu 2017, 10:30 hodin (je dobré přijít alespoň 15 minut před zahájením)
Lectorium Rosicrucianum, Nové sady 676/4, Brno

Zář 182017
 

Nejen že nás totiž nechal [Bůh] objevit skoro polovinu neznámého a skrytého světa, nejen že nám předvedl mnohá podivuhodná a nikdy dříve nevídaná díla a výtvory přírody. Dal také povstat přeosvíceným geniům, kteří by částečně napravili znečištěné, nedokonalé umění, aby člověk přece jen konečně pochopil svou ušlechtilost a vznešenost, jakou podobou mikrokosmu je a jak daleko v přírodě dosahuje jeho um.

Srdečně zveme všechny zájemce ke společnému setkání v brněském centru Lectoria Rosicrucianum (Nové sady 676/4, Brno) nad knihou ZVĚST BRATRSTVA KŘÍŽE S RŮŽÍ (FAMA FRATERNITATIS R. C.) – středa 29. listopadu 2017, 19:00 hodin

Zář 142017
 

Z časopisu Pentagram 2017-3:

Působení světového Bratrstva

SLOVO PRO BLÍZKOU BUDOUCNOST

 

„Co se děje v tomto okamžiku? Stav světa a lidstva poskytuje obraz, který zdaleka není povznášející,“ prohlásil již před mnoha lety J. van Rijckenborgh. Pokračuje: „Člověk ztrácí odvahu, když to sleduje.“
Od té doby se přihodilo mnoho věcí, které byly rozhodně velmi neradostné. Skuteční nezkažení bezúhonní lidé jsou v tomto světě vzácní a většinová společnost jim nevěnuje žádnou pozornost nebo nedává žádnou důvěru, protože jejich psychický stav to nedovoluje. Lidstvo dosáhlo nejnižšího bodu své cesty materií. Umění, věda a náboženství, jak jsme je dosud poznali, ztratily jako odůvodněné zdroje pomoci nebo životních perspektiv svou hodnotu. Jaké perspektivy jsou pak skutečně poskytovány lidstvu? Stojíme bezmocně a beznadějně proti zdi a přesto jsme současně zváni k seberealizaci; k úkolu, pro který můžeme cítit, že jsme nebyli vůbec připraveni. Ale stále musí být zodpovězena otázka: jaké perspektivy člověku zůstávají? Jak může překonat překážky, které jej vnitřně a zvenčí omezují?

Continue reading »

Zář 092017
 

Dnes existuje ohromné množství informací s klesajícím procentem „znalostí“. Jak jsme viděli, moudrost je schopností propojení. Znalosti jsou tím, co jste nashromáždili, a proto „znáte“, a o kterých se nepotřebujete s někým nebo něčím radit. Informace je naprosto odlišnou záležitostí. Informace neslouží aspektu „znalosti“ lidského vědomí, ale představuje – někdy i abstraktně – skutkovou podstatu, která potom vsugeruje představu skutečnosti. Tok informací je v rozporu s radou: „Poznej sám sebe.“

Srdečně zveme všechny zájemce ke společnému setkání v brněském centru Lectoria Rosicrucianum (Nové sady 676/4, Brno) na téma NAŠE SOUČASNÁ SOCIOEKONOMICKÁ SVĚRACÍ KAZAJKA – středa 25. října 2017, 19:00 hodin.

Zář 082017
 

Srdečně zveme na 12 dílný kurz: ÚVOD DO UNIVERZÁLNÍHO UČENÍ, který se koná v Centru Praha, Křesomyslova 8, Praha 4 – Nusle od 11. října 2017 vždy ve středu od 19 hodin.

Zář 072017
 

Knihy nám pomáhají najít „pravdu v našem nejvnitřnějším já“, v hlubině, kde k nám promlouvá duch a vede nás, abychom jej následovali. Zaměřuje se na to, aby přivedl k životu jemné nové bytosti v nás.

Milí přátelé,
srdečně Vás zveme na setkání a rozhovor na téma ROZHOVOR VE VNITŘNÍ BYTOSTI ANEB LITERATURA V DUCHOVNÍ ŠKOLE.

Těšíme se na Vás v pátek 13. října 2017 v 18:00 hodin v kavárně v Domě knihy v Ostravě na Smetanově nám. 8.

Zář 062017
 

Úterý 26. září 2017, 19:00 hodin
Středa 4. října 2017, 19:00 hodin
Středa 11. října 2017, 19:00 hodin
Lectorium Rosicrucianum, Nové sady 676/4, Brno

Srdečně zveme všechny zájemce, kteří se chtějí blíže seznámit s filosofií Mezinárodní školy Zlatého Kříže s Růží, Lectorium Rosicrucianum, s moderní filosofíí a cestou, kterou kráčejí Rosikruciáni.
Budou zde mimo jiné prohovořena tato témata:
Dva přírodní řády
„člověče – poznej sám sebe“
karma a reinkarnace
vzkříšení a transfigurace
mikrokosmos – makrokosmos
alchymický proces