Úvodní kurz

 

Úvod do univerzálního učení

Je náš život sen nebo skutečnost?

Zájemci o kurz Zájemcům nabízíme seznámení s filosofií školy Kříže s Růží ve formě písemného kurzu Úvod do univerzálního učení. Tento kurz lze obdržet zdarma prostřednictvím e-mailu. Ti, kteří se rozhodnou písemný kurz absolvovat, obdrží v týdenních odstupech 12 kurzovních dopisů, ke kterým se mohou vyjádřit. Rádi Vám na Vaše otázky odpovíme. V případě zájmu nám napište na e-mail: lectorium@rosicrucianum.cz
Ústní kurz se otevírá pro všechny hledající a zájemce. Jedná se o cyklus tematických večerů, který je také dvanáctidílný. Podle okolností může být průběh přizpůsoben. Každý večer se předčítá jedno téma (tzv. dopis) a následuje k tomu rozhovor. Účast je bezplatná a nezávazná. Každý nový zájemce se může připojit až do třetího večera.
Zájemce, který již dostával elektronickou formou dopisy Úvod do univerzálního učení, se může připojit do již probíhajícího kurzu. Je také možné navštěvovat kurz opakovaně, vzhledem k vždy odlišné diskuzi a atmosféře.
Pokud je již ústní kurz otevřen, naleznete o tom informaci v Programu školy. Jestliže právě kurz neběží, požádejte o otevření dalšího cyklu na e-mailu uvedeném výše.
Obsah úvodního kurzu Kurz pojednává mimo jiné o následujících tématech:
Dva přírodní řády
„Člověče – poznej sám sebe“
Karma a reinkarnace
Vzkříšení a transfigurace
Mikrokosmos – makrokosmos
Alchymický proces
Univerzální učení
Zájemcům se tak přiblíží bohatství gnosticko-esoterických myšlenek uchovávaných za všech dob ve školách mystérií.
Škola Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum je v současné době posledním článkem v řetězci škol mystérií, které existovaly od počátku historie lidstva a nepřetržitě na sebe navazovaly. Pomysleme jen na zasvěcující chrámy starého Egypta, Přední Asie, Řecka a středověké Evropy. Tyto školy, které většinou pracují skrytě, vystupují v dané době na veřejnost, aby spojily všechny lidi, kteří cítí, že kromě nám známého světa musí existovat ještě jiný svět, a kteří po tomto jiném, božském světě touží. Školy mystérií neboli duchovní školy, těmto lidem zprostředkovávají univerzální učení moudrosti, v němž je skryta neměnná pravda. Duchovní školy odhalují hledajícím lidem, toužícím po poznání této pravdy, skrytý obsah mýtů, bájí a učení moudrosti svatých písem všech národů.
Cíl školy Cílem školy Zlatého Kříže s Růží není pouze filosofické poučování člověka o smyslu jeho bytí, odkud přichází a kam po smrti jde. Škola mu především nabízí pomoc na stezce zpět do původního, božského životního pole. Tato stezka vede ke strukturální obnově ducha, duše i těla.
Sídla školy Hlavní sídlo Mezinárodní školy Zlatého Kříže s Růží, Lectorium Rosicrucianum je v Haarlemu, Nizozemsko. Od roku 1995 je škola registrována také v České republice jako zapsaný spolek se sídlem v Praze. Další informace obdržíte na následující adrese:
Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží, LECTORIUM ROSICRUCIANUM, z. s.
Křesomyslova 599/8, 140 00 Praha 4 – Nusle.
nebo e-mailem na: lectorium@rosicrucianum.cz