Čvn 122018
 

LOGON – nový mezinárodní online časopis školy Zlatého Kříže s Růží

LOGON zkoumá novou perspektivu vývoje člověka a změny, které se objevují v umění, vědě a náboženství ve společnostech 21. století.

LOGON kombinuje hlavní písmena pojmů LOGOS a GNOSE a je otevřeným pozváním do našeho moderního světa. Je dveřmi, a dveře nejsou totožné s tím, co leží za nimi. Ve skutečnosti podněcuje zvědavost po tom, co za nimi leží, zapaluje jiskru uvnitř lidí, kteří si ve svých životech pokládají základní otázky.

LOGON je pro ty lidi, kteří jsou dotknuti něčím, co způsobuje hledání smyslu života. Vydáváme články mnoha autorů, z mnoha zemí a regionů, inspirované otázkami jako: Kdo je člověk? Může život skončit? Co je v člověku nesmrtelné?

Takové otázky mají univerzální charakter. Neexistují rychlé odpovědi založené na úhlu pohledu já. Takové otázky nás přivádějí do nejhlubšího jádra naší bytosti. A existuje mnoho stezek, které vedou do tohoto jádra, z několika odlišných směrů. Vnitřní zkušenost a pochopení nás pohánějí k tomu, abychom změnili své činy, a nakonec jsou tím, co v našich životech, v naší víře a v našich setkáních zanechává otisk.

www.logon.media/cs

Bře 312018
 

Nové číslo časopisu Pentagram 1/2018 je k dispozici již i online na internetu. Časopis Pentagram si můžete rovněž zakoupit v tištěné podobě na kterékoli akci školy pro veřejnost. Cena jednoho čísla časopisu Pentagram je 50,- Kč.

Pro 152017
 

Nové číslo časopisu Pentagram 4/2017 je k dispozici již i online na internetu. Časopis Pentagram si můžete rovněž zakoupit v tištěné podobě na kterékoli akci školy pro veřejnost. Cena jednoho čísla časopisu Pentagram je 50,- Kč.

Srp 232017
 

Nové číslo časopisu Pentagram 3/2017 je k dispozici již i online na internetu. Časopis Pentagram si můžete rovněž zakoupit v tištěné podobě na kterékoli akci školy pro veřejnost. Cena jednoho čísla časopisu Pentagram je 50,- Kč.

Čvn 052017
 

Nové číslo časopisu Pentagram 2/2017 je k dispozici již i online na internetu. Časopis Pentagram si můžete rovněž zakoupit v tištěné podobě na kterékoli akci školy pro veřejnost. Cena jednoho čísla časopisu Pentagram je 50,- Kč.

Bře 082017
 

Nové číslo časopisu Pentagram 1/2017 je k dispozici již i online na internetu. Časopis Pentagram si můžete rovněž zakoupit v tištěné podobě na kterékoli akci školy pro veřejnost. Cena jednoho čísla časopisu Pentagram je 50,- Kč.

Led 132017
 

Nové číslo časopisu Pentagram 4/2016 je k dispozici již i online na internetu. Časopis Pentagram si můžete rovněž zakoupit v tištěné podobě na kterékoli akci školy pro veřejnost. Cena jednoho čísla časopisu Pentagram je 50,- Kč.