Úno 272016
 

FIN pozvanka_sympozium_web

FIN pozvanka_sympozium_web2
Rosekruciánský nadační fond vás srdečně zve na sympózium Duchovní odkaz Jana Amose Komenského dnešku.
Cílem sympózia je opět představit veřejnosti některé ideje Komenského, jako je celostní přístup, úcta k lidské důstojnosti a nenásilí, které jsou aktuální také dnes.
Vstup je zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě auly je nutné se přihlásit předem na e-mailu info@rcfond.cz, nebo přímo na webových stránkách www.rcfond.cz

Eng-Invitation-for-symposium-in-Prag-2016

Dub 082015
 

Srdečně zveme všechny přátele na setkání na téma Mání – posel Pravdy a manicheismus, které se uskuteční v centru LR v ulici Křesomyslova 8, Praha 4 v úterý 14.4.2015 v 18:00.

Setkání bude zakončeno společným rozjímáním v chrámu od 19 hodin.

 Mání - posel Pravdy a manicheismus

Manicheismus vznikl ve 3..st.n.l a byl kromě toho rozšířen v Evropě (kde zanikl v 7. století), severní Africe, přes Blízký východ (10. století) až po střední Asii (14. století) a Čínu, kde se udržel nejdéle; v Číně přežívaly komunity manichejců až do 17. století. Dodnes je někde manichejství formálně zakázaným náboženstvím…

Říj 272014
 

Srdečně zveme všechny přátele a zájemce o učení moudrosti na další setkání a rozhovor o aktuálních tématech lidského bytí na počátku éry Vodnáře, éry překonání. Setkání se koná v pražském centru v úterý 28. října 2014 od 18-20 hod. s krátkou návštěvou chrámu v 19 hod. Podkladem k rozhovoru jsou výňatky z knihy Čínská Gnose od Jana van Rijckenborgha a Catharose de Petri, české vydání 2014. Těšíme se, že svým náhledem také přispějete přiblížit sobě i druhým, jak je možné v dnešní uspěchané době inteligentně, to znamená moudře, bez váhání a obav jít vstříc novému záření, kterému nemůže uniknout žádná, ani jediná bytost na této planetě, protože jak již víme, lidstvo, planeta a vesmír – makrokosmos – jsou nerozbornou jednotou. 

Večer otevřených dveří 28. října 2014 v centru Praha

„Makrokosmos trvá věčně.
Může trvat věčně, protože nežije sám pro sebe.

Proto moudrý staví sám sebe za toho druhého,
a tím se sjednocuje s tím prvním.

Vlastní zájmy podporuje nesobeckostí.“

(Lao-c’: Tao-te-ťing, verš 7, str. 68)

Čvn 162014
 

Srdečně Vás zveme na přednášku ROZHOVORY O DUŠI III., která se uskuteční v pátek 4. července 2014 od 18:30 hodin, v Zichyho paláci (hudební sál, 2. patro) na ulici Ventúrska 9 v Bratislavě.

„Pokiaľ človek považuje život a vedomie za niečo, čo môže existovať aj nezávisle na fyzickom tele, tak je možné predstaviť si, že myšlienky, city a životná energia existujú aj ďalej po fyzickej smrti. Rovnako pozorovanie nášho vnútorného života nám vraví, že naše vedomie, nemôže byť vysvetlené iba z tela. V našom svete sa vedomie, myšlienky a city objavujú iba v spojení s hmotou, čo ale neznamená, že sú hmotou vytvárané. Myšlienky, city a život sa cez hmotu a jej štruktúry iba vyjadrujú, tak ako sa hudobník vyjadruje pomocou svojho nástroja. Takže keď umiera ľudské telo, umiera iba nástroj myšlienok, citov a životných procesov.
Čo sa ale deje potom s týmito myšlienkami, citmi a životnými procesmi?“

plakat_a4_prednaska3-bratislava2014-1

Čvn 162014
 

Srdečně Vás zveme na poslední úterní setkání pro veřejnost před prázdninami s krátkou návštěvou chrámu a poté s malým pohoštěním, a sice 17. června od 18.00 do 20.00 hod. v pražském centru Lectoria Rosicrucianum, Křesomyslova 8, Praha 4 – Nusle (dvorní trakt). Nad „Knihou o štěstí“ si chceme ještě jednou připomenout německého filosofa a malíře Bô Yin Râ a jeho vhledy do duchovních světů, dotýkající se oblastí života jako je láska, bohatství, chudoba, peníze, optimismus apod. Těmto otázkám a konfrontacím v každodenní praxi se v určitých úsecích života nevyhne žádný člověk, tedy ani žáci moderní školy školy mystérií zejména v počátcích své duchovní cesty. Ve vzájemném rozhovoru se můžeme pokusit najít klíč, jak v konfrontaci dvou světů, dvou přírodních řádů nalézt vnitřní harmonii pro sebe, pro své bližní a tím i pro svět a lidstvo.

Bô Yin Râ - Kniha o štěstí

„Veškeré štěstí Země je štěstím tvůrčího člověka – ať už v sobě vytváří království lásky, ať své dílo formuje z Ducha, nebo ať materiální hodnoty dávají ve hmotě tvar jeho tvůrčí vůli. Jen tvůrčí radost člověka z jeho díla je štěstím, a všechno ostatní, co ve své důvěřivosti ještě tímto jménem nazveš, tě jistě oklame o pravé štěstí, pokud je tato Země může poskytnout…“ 
(Z Knihy o štěstí)