Čvn 282017
 

CESTOVÁNÍ…, STÁLÉ HLEDÁNÍ
Neděle 30. července 2017, 10:30 hodin (je dobré přijít alespoň 15 minut před zahájením)
Lectorium Rosicrucianum, Nové sady 676/4, Brno

To je téma prázdninového kontemplativního setkání v rosekruciánském chrámu. A můžete se ptát, co je tento chrám a co se děje při takovém setkání. Tento chrám je místem ticha, a zároveň je pracovním místem pro duši.
Ticho a klid, které chrám vyzařuje, podporuje vstřebávání a pochopení našeho způsobu života.
Během setkání jsou předčítány texty, které střídají pauzy ticha k rozvažování a zklidnění nebo hudba. Setkání trvá ne déle než hodinu, zpravidla 45 minut.
Každý host je vítán. Setkání jsou přichystány pro všechny bratry a sestry v duchu, tedy nejen pro známé, přátele a členy, ale především pro širokou veřejnost. Každý, kdo přijde, se jednoduše posadí a zaposlouchá…
Tentokrát nás čekají úryvky ze starého perského příběhu Ptačí let, z japonské pohádky o Yošim, jak se toulal, aby našel Pravdu, či zlomky písně neznámého trubadúra. Zazní rovněž báseň od Fernanda Pessoa V předvečer neodcestování.

Právě z japonské pohádky jsou i tato slova:
„Kdo jsi?, zeptal se hledající.
„Já jsem Pravda“, řekla postava, „a stálo mě to mnoho let tě nakonec dohnat, protože jsi tak rychle běžel, abys mě hledal.
Ach jo, lidé si myslí, že mohou najít Pravdu, když ji budou horečnatě hledat, když si mají uvědomit, pozorným stáním na jednom místě, že je to Pravda, která je hledá.“ LECTORIUM ROSICRUCIANUM

Čvn 202017
 

Ten, kdo začne chápat to časové, to stále se proměňující a nedokonalé tohoto světa, kdo jasně pociťuje a poznává, že dualita není konečným cílem, ten, kdo nenalézá odpovědi na své otázky týkající se lidské existence, kdo na cestě experimentů nenalézá žádné trvalé řešení, tedy ten, kdo došel na hranici, zažije vnitřní nouzi, která ho učiní „pravým“ hledajícím člověkem.
Přestože je horizont vědomí různých osob různý, usilujeme konec konců všichni o totéž, totiž o posunutí tohoto horizontu, o obnovení. Toužíme po dokonalosti, kterou nedokážeme popsat…

Srdečně zveme všechny zájemce na chrámovou službu pro veřejnost na téma NOVÉ VĚDOMÍ, která se uskuteční v sobotu 24. června 2017 od 18:00 hodin (je dobré přijít alespoň 15 minut před zahájením), v brněnském centru Lectoria Rosicrucianum na adrese Nové sady 676/4, Brno.

Dub 182017
 

Nahlížíme-li známá náboženství exotericky, můžeme uvidět množství růzností a často také jejich zpovrchnění. Jsme-li však schopni dospět k vhledu v esoterickém smyslu, uvidíme je pak jako cestu vzhůru a do nitra. Pak nacházíme mnoho shod. Rozdíly charakterizují spíše dobu jejich vzniku a s tím spojený stupeň vývoje a zkušenosti lidstva té které rasy. Něčím se však zdá být pravé křesťanství přece jen jedinečné a nové.

UNIVERZÁLNÍ CESTA ŠKOL MYSTÉRIÍ v Buddhismu, raném Křesťanství a novodobém Rosenkruciánství (veřejná přednáška)
Středa 14. června 2017, 17:00–19:00 hodin
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2, Plzeň

Dub 172017
 

MYSTÉRIA EGYPTA, ZASVÄTENIE FARAÓNA – workshop
Sobota 17. června 2017, 15:00–16:30 hodin
Bratislava, Zichyho palác (Hudobný salón, 2. poschodie), Ventúrska 9

Počas nášho stretnutia sa pokúsime znovu oživiť význam dávnovekých egyptských univerzálnych mystérií, po ktorých dnešné ľudstvo toľko túži.
Bolo zasvätenie faraóna púhym vonkajším obradom alebo sa jednalo o zasvätenie do univerzálnych mystérií sveta a ľudstva?
Ešte v dnešnej dobe Egypťania vedia veľa o slávnej minulosti svojho národa po stránke historickej. Súčasne ale vedia, že stratili niť k tomu najpodstatnejšiemu – k svojej pôvodnej filozofii – k univerzálnemu učeniu.
Túto skutočnosť straty vnútornej vývojovej cesty ľudstva pripisujú Kleopatre. Právom či neprávom?
Došlo k úplnej strate schopnosti univerzálneho vývoja človeka alebo len odklonu ľudstva a nasmerovanie sa len na materiálne hodnoty, na emočné, zmyslové pôžitkárstvo a túžbu po moci a sláve?
Čo si máme predstaviť pod pojmom zasvätenie faraóna? Aká je podstata a význam tohto zasvätenia?
Dá sa aj v súčasnosti túto univerzálnu cestu vývoja človeka nasledovať? Ako nájsť pravý význam života človeka na Zemi?

Na tieto a podobné otázky istotne spoločne nájdeme odpoveď v priebehu nášho workshopu, na ktorý ste všetci srdečne pozvaní.
VSTUP VOĽNÝ

Dub 152017
 

Srdečně Vás zveme na úterní setkání v pražském centru Lectoria Rosicrucianum, Křesomyslova 599/8, Praha 4 – Nusle, kde proběhnou tyto pořady:

prosinec: 20. 12. 2016 v 18:30 hodin – JAKÁ IDEA SE NACHÁZÍ ZA VZNIKEM ČLOVĚKA?
leden: 17. 1. 2017 v 19:00 hodin – FILO-SOFIE, LÁSKA K MOUDROSTI (workshop)
únor: 21. 2. 2017 v 19:00 hodin – MATRIX Z POHLEDU GNOSTICKÉ FILOSOFIE, ukázky z filmu a rozhovor o něm
březen: 21. 3. 2017 v 19:00 hodin – BOGOMILOVÉ, KATÁŘI A ROSENKRUCIÁNI
duben: 18. 4. 2017 v 19:00 hodin – VĚDA, POZNÁNÍ A POKROK LIDSTVA
květen: 16. 5. 2017 v 18:00 hodin – HISTORIE ŠKOLY MYSTÉRIÍ LECTORIUM ROSICRUCIANUM
červen: 20. 6. 2017 v 19:00 hodin – ROSTLINNÁ ŘÍŠE, SLUNCE, VULKÁN A ČLOVĚK MIKROKOSMEM

Dub 062017
 

Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží, Lectorium Rosicrucianum vás srdečně zve na přednášku a rozhovor se zamyšlením na téma:

OVLIVŇUJÍ MYŠLENKY NAŠI REALITU?
Neděle 4. června 2017, 15:00 hodin
DK Metropol (salonek 205), České Budějovice, Senovážné nám. 2