Zář 252017
 

 

V roce 1919 se podařilo anglickému fyzikovi Ernestu Rutherfordovi přeměnit atom pomocí pokusů.

Moderní atomové vědě se tím podařila změna prvků.
Vypadalo to tak, že se uskuteční stará touha, moci udělat z neušlechtilých kovů zlato.
Mysleli si, že se podařilo odpozorovat tajemství od starých alchymistů, umění výroby zlata. Mysleli si, že vyřešili záhadu.
Není divu, že přeměnu atomů v současnosti nazývají také moderní alchymií.

Tento náhled se zakládá na velkém omylu, protože skutečná alchymie, skutečné umění vytváření zlata a její cíl není vnější, pozemské zlato, ale jedná se zde o velmi tajemné mikrokosmické procesy, které jsou od pradávna předmětem božských mystérií.

Přeměnu kovů na zlato proto musíme chápat obrazně, protože vyrábění skutečného zlata se týká duševně-duchovních procesů, jejichž cílem je úplné znovuzrození člověka, jeho úplně nové vybudování.
Skutečný alchymista chce tedy vytvořit zlato Ducha.
Kniha mudrců, kterou mnozí hledali nadarmo, se taktéž nenachází na úrovni světa minerálů, ale tento božský stavební kámen odpočívá jako jádro v srdci člověka.

Srdečně Vás zveme na přednášku:

ALCHYMIE ROSIKRUCIÁNŮ
Středa 15. listopadu 2017, 18:30 hodin
Otevřená zahrada, Údolní 33, Brno

Zář 202017
 

Jak jsme se sem dostali, nevíme. Noc postupuje a každé tango se tancovalo již mnohokrát. Každý vrchol a každý pád, každá naděje, každá radost, ale i všechny jejich protiklady byly již zažity ve všech možných nuancích. A pomalu se na nás snáší únava. Naše pohyby se stávají méně bouřlivými a náš tanec línějším. A když neochotně začínáme naše iksté tango, vynořuje se v nás otázka: „K čemu to všechno je?“

Zveme Vás na setkání v chrámu se zamyšlením a hudbou na téma:

TANGO PROTIKLADŮ
26. listopadu 2017, 10:30 hodin (je dobré přijít alespoň 15 minut před zahájením)
Lectorium Rosicrucianum, Nové sady 676/4, Brno

Zář 182017
 

Nejen že nás totiž nechal [Bůh] objevit skoro polovinu neznámého a skrytého světa, nejen že nám předvedl mnohá podivuhodná a nikdy dříve nevídaná díla a výtvory přírody. Dal také povstat přeosvíceným geniům, kteří by částečně napravili znečištěné, nedokonalé umění, aby člověk přece jen konečně pochopil svou ušlechtilost a vznešenost, jakou podobou mikrokosmu je a jak daleko v přírodě dosahuje jeho um.

Srdečně zveme všechny zájemce ke společnému setkání v brněském centru Lectoria Rosicrucianum (Nové sady 676/4, Brno) nad knihou ZVĚST BRATRSTVA KŘÍŽE S RŮŽÍ (FAMA FRATERNITATIS R. C.) – středa 29. listopadu 2017, 19:00 hodin

Zář 092017
 

Dnes existuje ohromné množství informací s klesajícím procentem „znalostí“. Jak jsme viděli, moudrost je schopností propojení. Znalosti jsou tím, co jste nashromáždili, a proto „znáte“, a o kterých se nepotřebujete s někým nebo něčím radit. Informace je naprosto odlišnou záležitostí. Informace neslouží aspektu „znalosti“ lidského vědomí, ale představuje – někdy i abstraktně – skutkovou podstatu, která potom vsugeruje představu skutečnosti. Tok informací je v rozporu s radou: „Poznej sám sebe.“

Srdečně zveme všechny zájemce ke společnému setkání v brněském centru Lectoria Rosicrucianum (Nové sady 676/4, Brno) na téma NAŠE SOUČASNÁ SOCIOEKONOMICKÁ SVĚRACÍ KAZAJKA – středa 25. října 2017, 19:00 hodin.

Zář 082017
 

Srdečně zveme na 12 dílný kurz: ÚVOD DO UNIVERZÁLNÍHO UČENÍ, který se koná v Centru Praha, Křesomyslova 8, Praha 4 – Nusle od 11. října 2017 vždy ve středu od 19 hodin.

Zář 072017
 

Knihy nám pomáhají najít „pravdu v našem nejvnitřnějším já“, v hlubině, kde k nám promlouvá duch a vede nás, abychom jej následovali. Zaměřuje se na to, aby přivedl k životu jemné nové bytosti v nás.

Milí přátelé,
srdečně Vás zveme na setkání a rozhovor na téma ROZHOVOR VE VNITŘNÍ BYTOSTI ANEB LITERATURA V DUCHOVNÍ ŠKOLE.

Těšíme se na Vás v pátek 13. října 2017 v 18:00 hodin v kavárně v Domě knihy v Ostravě na Smetanově nám. 8.

Zář 062017
 

Úterý 26. září 2017, 19:00 hodin
Středa 4. října 2017, 19:00 hodin
Středa 11. října 2017, 19:00 hodin
Lectorium Rosicrucianum, Nové sady 676/4, Brno

Srdečně zveme všechny zájemce, kteří se chtějí blíže seznámit s filosofií Mezinárodní školy Zlatého Kříže s Růží, Lectorium Rosicrucianum, s moderní filosofíí a cestou, kterou kráčejí Rosikruciáni.
Budou zde mimo jiné prohovořena tato témata:
Dva přírodní řády
„člověče – poznej sám sebe“
karma a reinkarnace
vzkříšení a transfigurace
mikrokosmos – makrokosmos
alchymický proces