Zář 142017
 

Žijeme ve zrychleném světě, přijímáme spoustu informací. Jak v takových podmínkách zachovat svá srdce otevřená pro Světlo?

Srdečně Vás zveme ke společnému rozhovoru v sobotu 23. září 2017 od 15:00 hodin, dále na setkání v chrámu se zamyšlením a hudbou na téma ČLOVĚČE, POZNEJ SÁM SEBE, které bude následovat od 17:30 hodin (prosíme přijít alespoň 15 minut před zahájením). Křesomyslova 599/8, Praha 4 – Nusle.

Zář 142017
 

„Jednou, po nekonečném řetězci inkarnací, bude mikrokosmos ze své cesty na zkušenou daleko od domova unaven. Jádro duše procitne a člověk bude prostřednictvím touhy praatomu po jeho božském domově tak dlouho znepokojován a podněcován, dokud jí nevěnuje sluch, dokud nezačne hledat a neobjeví se jednoho dne před branou…“

Srdečně Vás zveme na přednášku na téma KDO JSOU ROSIKRUCIÁNI, která se uskuteční v sobotu 23. září 2017 od 18:00 hodin v brněnském centru Lectoria Rosicrucianum na adrese Nové sady 676/4, Brno.

Zář 122017
 

Úterý 26. září 2017, 19:00 hodin
Středa 4. října 2017, 19:00 hodin
Středa 11. října 2017, 19:00 hodin
Lectorium Rosicrucianum, Nové sady 676/4, Brno

Srdečně zveme všechny zájemce, kteří se chtějí blíže seznámit s filosofií Mezinárodní školy Zlatého Kříže s Růží, Lectorium Rosicrucianum, s moderní filosofíí a cestou, kterou kráčejí Rosikruciáni.
Budou zde mimo jiné prohovořena tato témata:
Dva přírodní řády
„člověče – poznej sám sebe“
karma a reinkarnace
vzkříšení a transfigurace
mikrokosmos – makrokosmos
alchymický proces

Zář 052017
 

Zveme Vás na přednášku KDO JSOU ROSIKRUCIÁNI, která se uskuteční ve středu 4. října 2017 od 19:00 hodin v pražském centru Lectoria Rosicruciánum na adrese Křesomyslova 599/8, Praha 4 – Nusle.

Čvn 282017
 

CESTOVÁNÍ…, STÁLÉ HLEDÁNÍ
Neděle 30. července 2017, 10:30 hodin (je dobré přijít alespoň 15 minut před zahájením)
Lectorium Rosicrucianum, Nové sady 676/4, Brno

To je téma prázdninového kontemplativního setkání v rosekruciánském chrámu. A můžete se ptát, co je tento chrám a co se děje při takovém setkání. Tento chrám je místem ticha, a zároveň je pracovním místem pro duši.
Ticho a klid, které chrám vyzařuje, podporuje vstřebávání a pochopení našeho způsobu života.
Během setkání jsou předčítány texty, které střídají pauzy ticha k rozvažování a zklidnění nebo hudba. Setkání trvá ne déle než hodinu, zpravidla 45 minut.
Každý host je vítán. Setkání jsou přichystány pro všechny bratry a sestry v duchu, tedy nejen pro známé, přátele a členy, ale především pro širokou veřejnost. Každý, kdo přijde, se jednoduše posadí a zaposlouchá…
Tentokrát nás čekají úryvky ze starého perského příběhu Ptačí let, z japonské pohádky o Yošim, jak se toulal, aby našel Pravdu, či zlomky písně neznámého trubadúra. Zazní rovněž báseň od Fernanda Pessoa V předvečer neodcestování.

Právě z japonské pohádky jsou i tato slova:
„Kdo jsi?, zeptal se hledající.
„Já jsem Pravda“, řekla postava, „a stálo mě to mnoho let tě nakonec dohnat, protože jsi tak rychle běžel, abys mě hledal.
Ach jo, lidé si myslí, že mohou najít Pravdu, když ji budou horečnatě hledat, když si mají uvědomit, pozorným stáním na jednom místě, že je to Pravda, která je hledá.“ LECTORIUM ROSICRUCIANUM

Čvn 202017
 

Ten, kdo začne chápat to časové, to stále se proměňující a nedokonalé tohoto světa, kdo jasně pociťuje a poznává, že dualita není konečným cílem, ten, kdo nenalézá odpovědi na své otázky týkající se lidské existence, kdo na cestě experimentů nenalézá žádné trvalé řešení, tedy ten, kdo došel na hranici, zažije vnitřní nouzi, která ho učiní „pravým“ hledajícím člověkem.
Přestože je horizont vědomí různých osob různý, usilujeme konec konců všichni o totéž, totiž o posunutí tohoto horizontu, o obnovení. Toužíme po dokonalosti, kterou nedokážeme popsat…

Srdečně zveme všechny zájemce na chrámovou službu pro veřejnost na téma NOVÉ VĚDOMÍ, která se uskuteční v sobotu 24. června 2017 od 18:00 hodin (je dobré přijít alespoň 15 minut před zahájením), v brněnském centru Lectoria Rosicrucianum na adrese Nové sady 676/4, Brno.