Žákovství

 
Žákovství a členství
ve škole
Co v praxi znamená být žákem Zlatého Kříže s Růží?

Učení transfigurace není pouze filozofickým systémem, ale musí být „žito“. O to právě žáci Duchovní školy usilují. Vedle žákovství je také těm, kteří (ještě) nechtějí nebo nemohou plnit podmínky žákovství, ale přece by chtěli být se školou v kontaktu, umožněno členství ve škole. Pro obě formy vztahu jsou stanoveny pevné měsíční příspěvky.

Orientace a
osobní svoboda
Než se někdo dobrovolně rozhodne vstoupit do školy, může využít mnoho, samozřejmě nezávazných možností k orientaci. Právě tak má možnost, kdykoliv si to bude přát, kontakt se školou opět přerušit. Osobní svoboda je považována za jedinou správnou bázi pro to, co každý člověk sám uzná jako své povolání.
Chrámy,
konferenční
místa a městská centra
Lectorium Rosicrucianum vlastní chrámy a konferenční místa v mnoha zemích. Žáci se tam pravidelně setkávají k chrámovým službám a jiným setkáním, během kterých studují učení moudrosti transfigurace a zamýšlejí se nad tím, jak toto učení integrovat do svého života. Přibližně sto šedesát menších center slouží stejnému cíli, právě tak jako veřejné přednášky a kurzy pro ty, kteří mají zájem o učení školy. Mimo to ještě přibližně 3000 členů využívá možnosti orientovat se.
Změny v životě.
Vysoká úroveň
morálky
Žáci jsou nabádáni k zásadní změně života, jako je vegetariánství, zdržení se kouření, alkoholu a drog. Samozřejmě je očekávána vysoká morálka. Na vnitřním vývoji a vnějších aktivitách se podílejí stejnou měrou muži i ženy. Žáky jsou lidé všech věkových kategorií, avšak díla školy Lectorium Rosicrucianum se aktivně účastní nápadně mnoho mladých lidí. Žákem je možné se stát od 18 let.
Práce s dětmi

Školy Jana van
Rijckenborgha

PamátníkVýchově dětí je věnována velká pozornost. Existuje aktivní dílo mládeže s vlastním mezinárodním centrem „Noverosa“ ve střední části Holandska. Dětem jsou přibližovány základní pojmy gnostického učení všech dob prostřednictvím pohádek a povídek. Starším dětem jsou tyto pojmy racionálně vysvětlovány. Kromě toho existují v Holandsku tři speciální základní školy „Jana van Rijckenborgha“.