Symbolika

 
Symboly Nejvíce používanými symboly jsou:
Růže a kříž Kříž s růží v průsečíku, ve zlaté barvě.

Kříž s růží

Kruh, trojúhelník
a čtverec
Kruh, trojúhelník a čtverec:

Kruh symbolizuje věčnost, nekonečnost a také mikrokosmos.
Trojúhelník je symbolem pro tři velké síly vycházející z Logosu, které jsou označovány jako Otec, Syn a Svatý Duch. Čtverec představuje základ pro stavbu nového člověka.

Pentagram Pentagram je symbolem znovuzrozeného, nového člověka.

Pentagram