Nadcházející akce školy

 

KURZ UNIVERZÁLNÍHO UČENÍ

Středa 17. října 2018, 19:00
Středa 24. října 2018, 19:00
Středa 31. října 2018, 19:00
Brno, Lectorium Rosicrucianum, Nové sady 676/4 (dvorní trakt)

Kurz pojednává mimo jiné o následujících tématech:
Dva přírodní řády
„Člověče – poznej sám sebe“
Karma a reinkarnace
Vzkříšení a transfigurace
Mikrokosmos – makrokosmos
Alchymický proces
Univerzální učení
Zájemcům se tak přiblíží bohatství gnosticko-esoterických myšlenek uchovávaných za všech dob ve školách mystérií.


VZTAHY

Chrámová služba pro veřejnost

Sobota 27. října 2018, 17:30 hodin (je dobré přijít alespoň 15 minut před zahájením)
Praha, Lectorium Rosicrucianum, Křesomyslova 599/8 (dvorní trakt)

„Mikrokosmos musel projít dlouhou cestu individualizace a tím i oddělení od společenství a skupiny. A my, osobnosti, které jsme v mikrokosmu v současnosti inkarnovány, jsme izolovaná individua, pociťující zásadní nedostatek, který nedokážeme ze stejného důvodu – kvůli svému individualismu, trvale odstranit.

Karmické zákony nás přivádějí stále znovu do kontaktu s lidmi a situacemi, které nám pomáhají pochopit, že žádná jiná, stejně jako my individualizovaná bytost nemůže tuto bolest odstranit natrvalo.

Naše vztahy k jiným lidem mají obrovský význam a mohou se stát zdrojem hlubokého štěstí a spokojenosti. Problémy však nastanou, pokud od mezilidských vztahů očekáváme, že nám nahradí ztracený stav božské jednoty a dovolí nám stát se dokonalými.

Tato dokonalost není pro smrtelné bytosti dosažitelná. Může být znovu získána pouze díky vnitřnímu vývoji duše, tím, že se s ní spojí Duch – Božská síla – a je znovuzrozen Božský Člověk.“