Přehled literatury

 
Jan van Rijckenborgh
Catharose
de Petri
  • Pečeť obnovy
  • Sedm hlasů hovoří
  • Zlatý Kříž s Růží
  • Živé slovo
Jan van
Rijckenborgh
a
Catharose
de Petri
Zvláštní vydání
ke 400. výročí J.A.K.

objednat

Některé citáty z literatury Lectorium Rosicrucianum

Citát z knihy
Živé slovo
„Člověk zakouší bolest bludu. Je sužován tím, že zde není nic skutečného. Žije v čase, ale čas je fikcí, tedy skutečně nežije. Hluboko v jeho mikrokosmu ztracená, zůstala tu z toho původního pouze jiskřička. A pokud není ještě zcela vyhaslá, pak v něm může zaznít volání, jako hlas, který přichází z dáli. Je to volání k návratu do původní přírody, která zde je ještě v celé své neporušitelnosti a v níž Duch může působit a působí.“
Z knihy: Živé slovo – Catharose de Petri
Citát z knihy
Alchymická svatba
Christiana Rosenkreuze
„Řád vlastní tři chrámy. Chrám je pracovním místem, místem služby, na kterém se velmi tvrdě pracuje. První chrám je chrám víry, tj. pochopení a sebepředání. Druhý chrám je chrám naděje, tj. zasvěcení a znovuvytvoření. Třetí chrám je chrám lásky, tj. naplnění. V prvním chrámu se nechává starý člověk zajmout Gnosí, spásnými silami Krista. Ve druhém chrámu člověk zaniká v enduristickém životě, zatímco současně povstává nový člověk, ten Druhý, ten Nesmrtelný. Ve třetím chrámu je dílo dokonáno a slavena slavnost překonání, slavnost návratu domů. Těmito třemi chrámy, těmito třemi pracovními místy musí projít každý žák.“
Z knihy: Alchymická svatba Christiana Rosenkreuze, Díl I – J. van Rijckenborgh