Členství

 

Duchovní škola Zlatého Kříže s Růží je silovým polem, které nemá dveře ani žádné jiné bariéry. Má několik možných způsobů kontaktu a spojení.

Ke svobodě se dá dojít jen svobodně.

Škola ráda pomůže s odpověďmi na otázky „Kdo jsem?“, „Odkud jsem přišel a kam kráčím?“, „Co je mým posláním?“, „Jaký je smysl života?“, „Čeho má dosáhnout člověk?“, „Proč došlo ke stvoření bytí?“, „Co za tím stojí?“, „Je poznatelná prvotní příčina a jak?“, „Jak mohu pravdivě poznat?“, ale i „Co je podstatou všech náboženství?“, „Co společného lze najít v prastarých učeních?“, „Co lze najít ve své bytosti?“

Škola spojuje lidi, kteří se těmito otázkami zabývají, a provází je na jejich stezce osvobození.

Jak se můžete ke škole přibližovat?
Můžete zcela nezávazně navštěvovat naše webové stránky a zdarma číst nebo stahovat obsah, který je na nich vystaven, například časopis Pentagram, sledovat další příspěvky nebo si objednat naši literaturu. Škola je otevřená pro veřejnost, můžete navštívit její pořady organizované žáky centra Praha nebo centra Brno, nebo nás kontaktovat. Můžete se také stát našimi členy nebo žáky.

Člen je učením školy, jejími pořady, atmosférou a filosofií přitažen a chce se podílet na její práci. Formálně škola působí jako spolek.
Pro členství je potřeba, jako v každé organizaci, přihlášení (stáhnout žádost o členství).

Od člena se nevyžaduje žádná mimořádná aktivita. Vše je na jeho úvaze a rozhodnutí. Může se účastnit víkendových konferencí a chrámových služeb pro veřejnost, služeb rozpomenutí a pro žáky. Dále se může zúčastnit setkání, přednášek, workshopů, webinářů a všech pořadů pro zájemce a veřejnost.

Svůj vztah a začlenění do školy vyjádří měsíčním příspěvkem, jehož výši si sám určí. To je jediná formální podmínka členství. Škola je financována a podporována pouze příspěvky členů a žáků.

Člen je tedy přijat do pole Bratrstva nesmrtelných duší. Toto pole je pro něj informační a orientační. Je přijat do praxe pobytu a zkoumání této atmosféry, ohnisek silového pole a ostatních členů a žáků školy.

Další formou spojení se silovým polem duchovní školy je žákovství. Předpokladem žákovství je, že je kandidát hluboce zasažen učením školy a cítí se k němu být přitahován. Žákovství je užší forma spojení se školou, žákem se může stát člen na vlastní žádost.

⌾⌾⌾