Zář 142017
 

Žijeme ve zrychleném světě, přijímáme spoustu informací. Jak v takových podmínkách zachovat svá srdce otevřená pro Světlo?

Srdečně Vás zveme ke společnému rozhovoru v sobotu 23. září 2017 od 15:00 hodin, dále na setkání v chrámu se zamyšlením a hudbou na téma ČLOVĚČE, POZNEJ SÁM SEBE, které bude následovat od 17:30 hodin (prosíme přijít alespoň 15 minut před zahájením). Křesomyslova 599/8, Praha 4 – Nusle.

Zář 142017
 

Z časopisu Pentagram 2017-3:

Působení světového Bratrstva

SLOVO PRO BLÍZKOU BUDOUCNOST

 

„Co se děje v tomto okamžiku? Stav světa a lidstva poskytuje obraz, který zdaleka není povznášející,“ prohlásil již před mnoha lety J. van Rijckenborgh. Pokračuje: „Člověk ztrácí odvahu, když to sleduje.“
Od té doby se přihodilo mnoho věcí, které byly rozhodně velmi neradostné. Skuteční nezkažení bezúhonní lidé jsou v tomto světě vzácní a většinová společnost jim nevěnuje žádnou pozornost nebo nedává žádnou důvěru, protože jejich psychický stav to nedovoluje. Lidstvo dosáhlo nejnižšího bodu své cesty materií. Umění, věda a náboženství, jak jsme je dosud poznali, ztratily jako odůvodněné zdroje pomoci nebo životních perspektiv svou hodnotu. Jaké perspektivy jsou pak skutečně poskytovány lidstvu? Stojíme bezmocně a beznadějně proti zdi a přesto jsme současně zváni k seberealizaci; k úkolu, pro který můžeme cítit, že jsme nebyli vůbec připraveni. Ale stále musí být zodpovězena otázka: jaké perspektivy člověku zůstávají? Jak může překonat překážky, které jej vnitřně a zvenčí omezují?

Continue reading »

Zář 142017
 

„Jednou, po nekonečném řetězci inkarnací, bude mikrokosmos ze své cesty na zkušenou daleko od domova unaven. Jádro duše procitne a člověk bude prostřednictvím touhy praatomu po jeho božském domově tak dlouho znepokojován a podněcován, dokud jí nevěnuje sluch, dokud nezačne hledat a neobjeví se jednoho dne před branou…“

Srdečně Vás zveme na přednášku na téma KDO JSOU ROSIKRUCIÁNI, která se uskuteční v sobotu 23. září 2017 od 18:00 hodin v brněnském centru Lectoria Rosicrucianum na adrese Nové sady 676/4, Brno.

Zář 122017
 

Úterý 26. září 2017, 19:00 hodin
Středa 4. října 2017, 19:00 hodin
Středa 11. října 2017, 19:00 hodin
Lectorium Rosicrucianum, Nové sady 676/4, Brno

Srdečně zveme všechny zájemce, kteří se chtějí blíže seznámit s filosofií Mezinárodní školy Zlatého Kříže s Růží, Lectorium Rosicrucianum, s moderní filosofíí a cestou, kterou kráčejí Rosikruciáni.
Budou zde mimo jiné prohovořena tato témata:
Dva přírodní řády
„člověče – poznej sám sebe“
karma a reinkarnace
vzkříšení a transfigurace
mikrokosmos – makrokosmos
alchymický proces

Zář 052017
 

Zveme Vás na přednášku KDO JSOU ROSIKRUCIÁNI, která se uskuteční ve středu 4. října 2017 od 19:00 hodin v pražském centru Lectoria Rosicruciánum na adrese Křesomyslova 599/8, Praha 4 – Nusle.

Srp 232017
 

Nové číslo časopisu Pentagram 3/2017 je k dispozici již i online na internetu. Časopis Pentagram si můžete rovněž zakoupit v tištěné podobě na kterékoli akci školy pro veřejnost. Cena jednoho čísla časopisu Pentagram je 50,- Kč.

Čvn 282017
 

CESTOVÁNÍ…, STÁLÉ HLEDÁNÍ
Neděle 30. července 2017, 10:30 hodin (je dobré přijít alespoň 15 minut před zahájením)
Lectorium Rosicrucianum, Nové sady 676/4, Brno

To je téma prázdninového kontemplativního setkání v rosekruciánském chrámu. A můžete se ptát, co je tento chrám a co se děje při takovém setkání. Tento chrám je místem ticha, a zároveň je pracovním místem pro duši.
Ticho a klid, které chrám vyzařuje, podporuje vstřebávání a pochopení našeho způsobu života.
Během setkání jsou předčítány texty, které střídají pauzy ticha k rozvažování a zklidnění nebo hudba. Setkání trvá ne déle než hodinu, zpravidla 45 minut.
Každý host je vítán. Setkání jsou přichystány pro všechny bratry a sestry v duchu, tedy nejen pro známé, přátele a členy, ale především pro širokou veřejnost. Každý, kdo přijde, se jednoduše posadí a zaposlouchá…
Tentokrát nás čekají úryvky ze starého perského příběhu Ptačí let, z japonské pohádky o Yošim, jak se toulal, aby našel Pravdu, či zlomky písně neznámého trubadúra. Zazní rovněž báseň od Fernanda Pessoa V předvečer neodcestování.

Právě z japonské pohádky jsou i tato slova:
„Kdo jsi?, zeptal se hledající.
„Já jsem Pravda“, řekla postava, „a stálo mě to mnoho let tě nakonec dohnat, protože jsi tak rychle běžel, abys mě hledal.
Ach jo, lidé si myslí, že mohou najít Pravdu, když ji budou horečnatě hledat, když si mají uvědomit, pozorným stáním na jednom místě, že je to Pravda, která je hledá.“ LECTORIUM ROSICRUCIANUM