Zář 252017
 

 

V roce 1919 se podařilo anglickému fyzikovi Ernestu Rutherfordovi přeměnit atom pomocí pokusů.

Moderní atomové vědě se tím podařila změna prvků.
Vypadalo to tak, že se uskuteční stará touha, moci udělat z neušlechtilých kovů zlato.
Mysleli si, že se podařilo odpozorovat tajemství od starých alchymistů, umění výroby zlata. Mysleli si, že vyřešili záhadu.
Není divu, že přeměnu atomů v současnosti nazývají také moderní alchymií.

Tento náhled se zakládá na velkém omylu, protože skutečná alchymie, skutečné umění vytváření zlata a její cíl není vnější, pozemské zlato, ale jedná se zde o velmi tajemné mikrokosmické procesy, které jsou od pradávna předmětem božských mystérií.

Přeměnu kovů na zlato proto musíme chápat obrazně, protože vyrábění skutečného zlata se týká duševně-duchovních procesů, jejichž cílem je úplné znovuzrození člověka, jeho úplně nové vybudování.
Skutečný alchymista chce tedy vytvořit zlato Ducha.
Kniha mudrců, kterou mnozí hledali nadarmo, se taktéž nenachází na úrovni světa minerálů, ale tento božský stavební kámen odpočívá jako jádro v srdci člověka.

Srdečně Vás zveme na přednášku:

ALCHYMIE ROSIKRUCIÁNŮ
Středa 15. listopadu 2017, 18:30 hodin
Otevřená zahrada, Údolní 33, Brno

Zář 202017
 

Jak jsme se sem dostali, nevíme. Noc postupuje a každé tango se tancovalo již mnohokrát. Každý vrchol a každý pád, každá naděje, každá radost, ale i všechny jejich protiklady byly již zažity ve všech možných nuancích. A pomalu se na nás snáší únava. Naše pohyby se stávají méně bouřlivými a náš tanec línějším. A když neochotně začínáme naše iksté tango, vynořuje se v nás otázka: „K čemu to všechno je?“

Zveme Vás na setkání v chrámu se zamyšlením a hudbou na téma:

TANGO PROTIKLADŮ
26. listopadu 2017, 10:30 hodin (je dobré přijít alespoň 15 minut před zahájením)
Lectorium Rosicrucianum, Nové sady 676/4, Brno

Zář 182017
 

Nejen že nás totiž nechal [Bůh] objevit skoro polovinu neznámého a skrytého světa, nejen že nám předvedl mnohá podivuhodná a nikdy dříve nevídaná díla a výtvory přírody. Dal také povstat přeosvíceným geniům, kteří by částečně napravili znečištěné, nedokonalé umění, aby člověk přece jen konečně pochopil svou ušlechtilost a vznešenost, jakou podobou mikrokosmu je a jak daleko v přírodě dosahuje jeho um.

Srdečně zveme všechny zájemce ke společnému setkání v brněském centru Lectoria Rosicrucianum (Nové sady 676/4, Brno) nad knihou ZVĚST BRATRSTVA KŘÍŽE S RŮŽÍ (FAMA FRATERNITATIS R. C.) – středa 29. listopadu 2017, 19:00 hodin

Zář 142017
 

Z časopisu Pentagram 2017-3:

Působení světového Bratrstva

SLOVO PRO BLÍZKOU BUDOUCNOST

 

„Co se děje v tomto okamžiku? Stav světa a lidstva poskytuje obraz, který zdaleka není povznášející,“ prohlásil již před mnoha lety J. van Rijckenborgh. Pokračuje: „Člověk ztrácí odvahu, když to sleduje.“
Od té doby se přihodilo mnoho věcí, které byly rozhodně velmi neradostné. Skuteční nezkažení bezúhonní lidé jsou v tomto světě vzácní a většinová společnost jim nevěnuje žádnou pozornost nebo nedává žádnou důvěru, protože jejich psychický stav to nedovoluje. Lidstvo dosáhlo nejnižšího bodu své cesty materií. Umění, věda a náboženství, jak jsme je dosud poznali, ztratily jako odůvodněné zdroje pomoci nebo životních perspektiv svou hodnotu. Jaké perspektivy jsou pak skutečně poskytovány lidstvu? Stojíme bezmocně a beznadějně proti zdi a přesto jsme současně zváni k seberealizaci; k úkolu, pro který můžeme cítit, že jsme nebyli vůbec připraveni. Ale stále musí být zodpovězena otázka: jaké perspektivy člověku zůstávají? Jak může překonat překážky, které jej vnitřně a zvenčí omezují?

Continue reading »

Zář 092017
 

Dnes existuje ohromné množství informací s klesajícím procentem „znalostí“. Jak jsme viděli, moudrost je schopností propojení. Znalosti jsou tím, co jste nashromáždili, a proto „znáte“, a o kterých se nepotřebujete s někým nebo něčím radit. Informace je naprosto odlišnou záležitostí. Informace neslouží aspektu „znalosti“ lidského vědomí, ale představuje – někdy i abstraktně – skutkovou podstatu, která potom vsugeruje představu skutečnosti. Tok informací je v rozporu s radou: „Poznej sám sebe.“

Srdečně zveme všechny zájemce ke společnému setkání v brněském centru Lectoria Rosicrucianum (Nové sady 676/4, Brno) na téma NAŠE SOUČASNÁ SOCIOEKONOMICKÁ SVĚRACÍ KAZAJKA – středa 25. října 2017, 19:00 hodin.

Zář 082017
 

Srdečně zveme na 12 dílný kurz: ÚVOD DO UNIVERZÁLNÍHO UČENÍ, který se koná v Centru Praha, Křesomyslova 8, Praha 4 – Nusle od 11. října 2017 vždy ve středu od 19 hodin.