Zář 182017
 

Nejen že nás totiž nechal [Bůh] objevit skoro polovinu neznámého a skrytého světa, nejen že nám předvedl mnohá podivuhodná a nikdy dříve nevídaná díla a výtvory přírody. Dal také povstat přeosvíceným geniům, kteří by částečně napravili znečištěné, nedokonalé umění, aby člověk přece jen konečně pochopil svou ušlechtilost a vznešenost, jakou podobou mikrokosmu je a jak daleko v přírodě dosahuje jeho um.

Srdečně zveme všechny zájemce ke společnému setkání v brněském centru Lectoria Rosicrucianum (Nové sady 676/4, Brno) nad knihou ZVĚST BRATRSTVA KŘÍŽE S RŮŽÍ (FAMA FRATERNITATIS R. C.) – středa 29. listopadu 2017, 19:00 hodin