Čvn 282017
 

CESTOVÁNÍ…, STÁLÉ HLEDÁNÍ
Neděle 30. července 2017, 10:30 hodin (je dobré přijít alespoň 15 minut před zahájením)
Lectorium Rosicrucianum, Nové sady 676/4, Brno

To je téma prázdninového kontemplativního setkání v rosekruciánském chrámu. A můžete se ptát, co je tento chrám a co se děje při takovém setkání. Tento chrám je místem ticha, a zároveň je pracovním místem pro duši.
Ticho a klid, které chrám vyzařuje, podporuje vstřebávání a pochopení našeho způsobu života.
Během setkání jsou předčítány texty, které střídají pauzy ticha k rozvažování a zklidnění nebo hudba. Setkání trvá ne déle než hodinu, zpravidla 45 minut.
Každý host je vítán. Setkání jsou přichystány pro všechny bratry a sestry v duchu, tedy nejen pro známé, přátele a členy, ale především pro širokou veřejnost. Každý, kdo přijde, se jednoduše posadí a zaposlouchá…
Tentokrát nás čekají úryvky ze starého perského příběhu Ptačí let, z japonské pohádky o Yošim, jak se toulal, aby našel Pravdu, či zlomky písně neznámého trubadúra. Zazní rovněž báseň od Fernanda Pessoa V předvečer neodcestování.

Právě z japonské pohádky jsou i tato slova:
„Kdo jsi?, zeptal se hledající.
„Já jsem Pravda“, řekla postava, „a stálo mě to mnoho let tě nakonec dohnat, protože jsi tak rychle běžel, abys mě hledal.
Ach jo, lidé si myslí, že mohou najít Pravdu, když ji budou horečnatě hledat, když si mají uvědomit, pozorným stáním na jednom místě, že je to Pravda, která je hledá.“ LECTORIUM ROSICRUCIANUM