Dub 182017
 

Nahlížíme-li známá náboženství exotericky, můžeme uvidět množství růzností a často také jejich zpovrchnění. Jsme-li však schopni dospět k vhledu v esoterickém smyslu, uvidíme je pak jako cestu vzhůru a do nitra. Pak nacházíme mnoho shod. Rozdíly charakterizují spíše dobu jejich vzniku a s tím spojený stupeň vývoje a zkušenosti lidstva té které rasy. Něčím se však zdá být pravé křesťanství přece jen jedinečné a nové.

UNIVERZÁLNÍ CESTA ŠKOL MYSTÉRIÍ v Buddhismu, raném Křesťanství a novodobém Rosenkruciánství (veřejná přednáška)
Středa 14. června 2017, 17:00–19:00 hodin
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2, Plzeň