Dub 172017
 

MYSTÉRIA EGYPTA, ZASVÄTENIE FARAÓNA – workshop
Sobota 17. června 2017, 15:00–16:30 hodin
Bratislava, Zichyho palác (Hudobný salón, 2. poschodie), Ventúrska 9

Počas nášho stretnutia sa pokúsime znovu oživiť význam dávnovekých egyptských univerzálnych mystérií, po ktorých dnešné ľudstvo toľko túži.
Bolo zasvätenie faraóna púhym vonkajším obradom alebo sa jednalo o zasvätenie do univerzálnych mystérií sveta a ľudstva?
Ešte v dnešnej dobe Egypťania vedia veľa o slávnej minulosti svojho národa po stránke historickej. Súčasne ale vedia, že stratili niť k tomu najpodstatnejšiemu – k svojej pôvodnej filozofii – k univerzálnemu učeniu.
Túto skutočnosť straty vnútornej vývojovej cesty ľudstva pripisujú Kleopatre. Právom či neprávom?
Došlo k úplnej strate schopnosti univerzálneho vývoja človeka alebo len odklonu ľudstva a nasmerovanie sa len na materiálne hodnoty, na emočné, zmyslové pôžitkárstvo a túžbu po moci a sláve?
Čo si máme predstaviť pod pojmom zasvätenie faraóna? Aká je podstata a význam tohto zasvätenia?
Dá sa aj v súčasnosti túto univerzálnu cestu vývoja človeka nasledovať? Ako nájsť pravý význam života človeka na Zemi?

Na tieto a podobné otázky istotne spoločne nájdeme odpoveď v priebehu nášho workshopu, na ktorý ste všetci srdečne pozvaní.
VSTUP VOĽNÝ