Dub 052017
 

„Ten hlas, který v hloubi mne promlouvá a nenechá mne v klidu, ten hlas pravzpomínky: nevědomé spojení se ztracenou zemí světla, s domem otce, který jsme jednou opustili.
Tímto hlasem jsme přitahováni ke světu skrytých věcí, on probouzí toužebné hledání domu otce.
To je hlas hledání čistšího, vyššího, původního života. Tato touha, tato síla žízně po spáse, nás pohání a vede.
Co je důvodem pro to, že v mé bytosti  promlouvá  nutnost vyššího života, nutnost pravé lidské geneze?
Co je důvodem pro to, že já reaguje na tu touhu, ať už jakkoli, a třeba i bez viditelného výsledku v běžném životě?
To promlouvá  pravzpomínka, nevědomá minulost k nám mluví!
Tato nevědomá pravzpomínka nás obrací na vědomé hledání vyššího života.
Pravá původní lidská bytost se částečně začíná probouzet díky základnímu duchovnímu atomu v lidském srdci.“

Srdečně Vás zveme na setkání v chrámu se zamyšlením a hudbou na téma OHEŇ LÁSKY, které se uskuteční v neděli 28. května 2017 od 10:30 hodin (je dobré přijít alespoň 15 minut před zahájením), v brněnském centru Lectoria Rosicrucianum na adrese Nové sady 676/4, Brno.
Od 12:00 hodin bude následovat setkání s rozhovorem na téma Křesťanství jako nový impuls – jako vnitřní cesta moderního člověka.