Dub 032017
 

TAJNÉ UČENÍ ŠKOL MYSTÉRIÍ (přednáška s projekcí)
Čtvrtek 18. května 2017, 18:30–20:00 hodin
Brno, Otevřená zahrada (Velká zasedací místnost), Údolní 567/33

Ve volném rozhovoru si osvětlíme prastarou tradici škol mystérií a aktuální význam těchto myšlenkových proudů univerzálního učení v dnešní době. Nahlédneme např. do tajů indických, čínských a egyptských mystérií i do učení gnostiků, albigenských, katárů, klasických rosenkruciánů sedmnáctého století, zejména pak rosikruciánů dnešní doby.
Tento zářící svazek filosofií škol mystérií tvoří zejména prvky lásky, pravdy, poznání (gnose) a činu. Především se však v jejich učení jedná o oživení univerzální, osobní, vnitřní stezky, kterou může jít každý člověk, a kterou všechny největší světové filosofické směry ve své počáteční formě ukazují.

VSTUP VOLNÝ