Dub 022017
 

UNIVERZÁLNÍ CESTA ŠKOL MYSTÉRIÍ v buddhismu, raném křesťanství a novodobém rosenkruciánství (přednáška)
Čtvrtek 18. května 2017, 19:00 hodin
Lectorium Rosicrucianum, Křesomyslova 599/8, Praha 4 – Nusle

Nahlížíme-li na známá náboženství exotericky, můžeme uvidět množství růzností a často také jejich zpovrchnění. Pojďme je společně v tomto večeru shlédnout esotericky, jako univerzální vnitřní cestu a praxi.