Úno 012017
 

Fama Fraternitatis – Zvěst – či volání Bratrstva

Spis Fama Fraternitatis Rosekruciánů byl určen jako provolání k vládcům a učencům Evropy, byl poprvé vydán v Kasselu roku 1614 a rozšířil se do celé Evropy. V Praze byl znám skupině zasvěcenců, která tehdy komunikovala se svými německými „kolegy“ ještě před jeho vydáním. Autorem je dnes zapomenutý a znovu objevený Tobias Hess a Tübingenský kruh. Za spisem jsou skryty všechny tehdejší kapacity původní vědy, původního královského umění stavby a religio – původního náboženství. Jan Amos Komenský z této knihy vycházel při psaní své didaktiky, všeobecné nápravy věcí lidských, její části pansofie, Cesty světla i v tom Jediném nezbytném. Hlavním posláním zvěstování je reformace a umožnění všem dozvědět se pravdu o Bohu, vesmíru a světě. A to jak říkal i Komenský, již od útlého věku.

ukázka: Z knihy Zvěst Bratrstva R.C. komentář – esoterická analýza od Jana van Rijckenborgha —vodnářská revoluce bude mimořádně průrazná. Nezasáhne jen lidské záležitosti a poměry, ale také božské či nebeské záležitosti a poměry, které jsou s nimi nerozlučně spjaty. Vodnářská revoluce je kosmické puzení, universální dění, které objímá všechny oblasti matérie a ducha. Je to manifestace sil, které jsou vysoce povzneseny nad primitivní instinkty davů.

Vodnářská revoluce, to je božské prosazení nových poměrů ve všech dimenzích makrokosmu.
A s přirozenou nutností se k tomu musí připojit minutus mundus, malý svět – zde ve smyslu lidského společenství. 

A my považujeme za svou povinnost varovat vás před touto změnou, varovat vás před dalším ulpíváním na hodnotách a poměrech, které se tomuto kosmickému působení protiví.