Říj 222016
 

Současné děti jsou zaplavovány dojmy a vlivy. Vývoje se rychle posunují a urychlují. Prostředí, ve kterém děti žijí, se stává více komplexním. V této turbulenci se rodí děti, které dokazují, že získali velmi velký poklad životních zkušeností. Nicméně jejich zralé duše jsou vystavené silně dynamickým a chaotickým silám. Jsou na ně velmi citlivé. A proto můžeme uvažovat: jsme my, rodiče a opatrovníci, schopni je předvídat správným způsobem? Daří se nám poskytovat těmto dětem nutnou výchovu, poučení a pomoc od jejich početí až do doby, kdy se stanou dospělými?
Rodiče a mentoři mají v tomto ohledu větší zodpovědnost než kdy dříve. Jejich úkolem je ponechat ve svých dětech prostor pro velké životní otázky.

Srdečně Vás zveme na setkání v chrámu se zamyšlením a hudbou na téma BÝT DÍTĚTEM V TÉTO DOBĚ, které se uskuteční v sobotu 18. února 2017 od 15:00 hodin (je dobré přijít alespoň 15 minut před zahájením) v brněnském centru Lectoria Rosicrucianum na adrese Nové sady 676/4, Brno.
Od 16:30 hodin bude následovat společný rozhovor na téma Dítě nového věku.