Říj 192016
 

TAJNÉ UČENÍ ŠKOL MYSTÉRIÍ (přednáška s projekcí)
Úterý 7. února 2017, 19:00 hodin
Valašské Meziříčí, Kulturní zařízení, Salonek – Galerie Kaple, Zámek Žerotínů – II. Nádvoří, Komenského 1

Ve volném rozhovoru si osvětlíme prastarou tradici škol mystérií a aktuální význam těchto myšlenkových proudů univerzálního učení v dnešní době. Nahlédneme např. do tajů indických, čínských a egyptských mystérií i do učení gnostiků, albigenských, katárů, klasických rosenkruciánů sedmnáctého století, zejména pak rosicruciánů dnešní doby.
Tento zářící svazek filosofií škol mystérií tvoří zejména prvky lásky, pravdy, poznání (gnose) a činu. Především se však v jejich učení jedná o oživení univerzální, osobní, vnitřní stezky, kterou může jít každý člověk, a kterou všechny největší světové filosofické směry ve své počáteční formě ukazují.
Naše volná rozprava bude obohacena krátkou projekcí se zaměřením na prvky univerzálního učení egyptských škol mystérií. 

VSTUP VOLNÝ