Říj 122016
 

uvod_do_univerzalniho_uceni-praha2016-11

Srdečně zveme všechny zájemce, kteří se chtějí blíže seznámit s filosofií Mezinárodní školy Zlatého Kříže s Růží, Lectorium Rosicrucianum, s moderní filosofíí, jejíž podstata provází lidstvo již odnepaměti. Neměnná podstata zůstává stejná, v čase se mění pouze vnější roucho, které na sebe pravda v tomto světě bere. Je to tedy filosofie nová a přesto velmi stará. V cyklu 12 večerních setkání ÚVOD DO UNIVERZÁLNÍHO UČENÍ dostane účastník možnost aktivně se na pořadu podílet, a také rozlišovat tyto již naznačené dvě skutečnosti, dva přírodní řády, pomíjivé a nepomíjivé, vnější a vnitřní, což mu může pomoci vysvětlit mnohé, co již možná podvědomě dlouho tuší. Rozlišení dvou přírodních řádů je pevnou základnou k uskutečnění cíle, před který je lidstvo svým původem postaveno.

Setkání budou probíhat v pražském centru školy na adrese Křesomyslova 599/8, Praha 4 – Nusle. Již 3. večer proběhne ve středu 14. prosince 2016, dále každou středu ve stejnou dobu, v 19:00 hodin.

Budou zde mimo jiné prohovořena tato témata:
Dva přírodní řády
„člověče – poznej sám sebe“
karma a reinkarnace
vzkříšení a transfigurace
mikrokosmos – makrokosmos
alchymický proces