Zář 062016
 

tajemstvi_bratrstva_rosikrucianu-praha2016-11

Srdečně Vás zveme na přednášku TAJEMSTVÍ BRATRSTVA ROSIKRUCIÁNŮ – IMPULS PROCHÁZEJÍCÍ STALETÍMI, ABY OSLOVIL DNEŠNÍHO ČLOVĚKA, která se uskuteční v pražském centru Lectoria Rosicrucianum.

Středa, 23. listopadu 2016, 19:00 hodin
Lectorium Rosicrucianum, Křesomyslova 8, Praha 4

„Cílem této přednášky je nechat pro všechny, kdo mohou vidět a slyšet, zaznít volání Středu, umožnit vůni Růže, aby se šířila, rozsvítit Světlo, které nezanechává stíny. Světlo je záření, které proměňuje, které umožňuje život v přírodě i duše. Světlo je mocným impulsem.
Cílem je obnova původní duchovně-duševní bytosti. Tato původní bytost (rozkvetlá růže), je spící a latentní v systému dnešního člověka. Doslova v srdci člověka se nachází toto sémě. A to je skryté. A čeká, až člověk zaslechne jeho zpočátku tichý a jemný hlas, až jej zahlédne, až se k němu postupně celý obrátí. V tu chvíli se toto poupě růže stane otevřenou branou pro božské energie a síly a uschopní člověka jít dál a jednat v souladu s Božími záměry. S tímto cílem je poutník na cestě spojen již od začátku a bez prostředníka, přímo.“