Zář 012016
 

ruda_ruze

Transfigurace je transformace nižšího života zaměřeného na já na vyšší, božský život. Transfigurace se může uskutečnit v každém člověku, protože lidé nesou jádro tohoto vyššího božského životního pole ve své bytosti, ve svém srdci. Toto duševní jádro, Růže srdce, je spojeno s božským počátkem lidského bytí. Na základě tohoto božského jádra, tohoto prvotního atomu, se mohou lidské bytosti vrátit k počátku, za předpokladu, že svobodně a vědomě spolupracují.
Každý, kdo vnitřně hledá zdroj všeho života, začíná zažívat volání původního životního pole, na základě božského jádra v srdci.
Každý, kdo odpovídá na toto volání, nachází Ariadninu nit, nit Tao, zářící stopu, která vede k pravdě Gnose, ke zdroji všeho života, k božskému životnímu poli.

Srdečně zveme všechny zájemce na setkání v chrámu se zamyšlením a hudbou na téma STÁT SE AKTIVNÍ, které se uskuteční v neděli 16. října 2016 od 10:30 hodin (je dobré přijít alespoň 15 minut před zahájením) v brněnském centru Lectoria Rosicrucianum na adrese Nové sady 676/4 v Brně. Od 12:00 hodin bude následovat společný rozhovor.