Srp 312016
 

labut-cerna_bila

Kdo zná lidi je rozumný, ale ten, kdo zná sebe, je osvícený,“ pravil čínský mudrc Lao-cʼ pět století před Kristem.

Sebereflexe je cenná a sebepoznání je důležité pro naše fungování ve společnosti. Avšak… zjistili jste již, jak těžké je sebepoznání získat? Kdo si o sobě myslí, že je mužem činu, ten se v dalším okamžiku zdá být snílkem. Kdo reaguje bázlivě v jedné situaci, ukazuje se jako velmi odvážný za jiných okolností. Kdo je rád mezi lidmi, zdá se mít v jiných okamžicích rysy samotáře. To jediné, co o sobě můžeme říci je, že jsme proměnliví, že jsme někdy tolik rozporuplní a že neustále překvapujeme i sami sebe.

Srdečně Vás zveme na setkání v chrámu se zamyšlením a hudbou na téma PRAVÉ SEBEPOZNÁNÍ, které bude probíhat v neděli 16. října 2016 od 18:00 hodin (je dobré přijít alespoň 15 minut před zahájením) v pražském centru Lectoria Rosicrucianum na adrese Křesomyslova 599/8, Praha 4 – Nusle.