Srp 292016
 

6gral8uj

Jsou lidé, kteří tvrdí, že žádná jiná skutečnost než tato viditelná není; svět podle nich neobsahuje žádné trvalé hodnoty a věci a co se týče nás, lidí, jediné co existuje, jsou pomíjivé prožitky. Viditelný svět je „nahodilým“ produktem procesů v přírodě.
Jiní věří, že světu dal povstat božský Stvořitel. Ten se nyní zaměstnává námi, lidmi, odměňuje nás a trestá nás. Je to stanovisko tradičních církví.
Kdo však není schopen těmto stanoviskům věřit, hledá dál. Snaží se dopátrat odpovědí například na následující otázky:
„Proč je Země místem plným zmatku?“
„Proč tu vládne chaos, a ne harmonie? Musí být utrpení trvalým jevem?“
„Proč se to zjevně nebožské ve světě tolik rozmáhá?“
Takto může začít naše putování za Skutečností.

Srdečně Vás zveme na setkání s rozhovorem nad duchovními tématy, které se uskuteční v neděli 25. září 2016 od 15:30 hodin v pražském centru školy Lectorium Rosicrucianum na adrese Křesomyslova 599/8, Praha 4 – Nusle. Dále bude následovat setkání v chrámu se zamyšlením a hudbou na téma OBRAZ BOHA „TVŮJ BŮH – MŮJ BŮH“, které bude zahájeno v 18:00 hodin (je dobré přijít alespoň 15 minut před zahájením).