Čvc 212016
 

creative-826143_640

Člověče, poznej sám sebe!“ říkají všechny školy zasvěcení od raných dějin až dodnes.
Ale je to vůbec možné?

Jsme ochotni si přiznat, že jsme zajatci svého vlastního vnitřního světa?
Je možné z tohoto zajetí uniknout?

Je možné získat objektivní vnímání reality?
Může naše srdce a hlava odrážet to, co existuje objektivně?
Nebo je požadavek škol mystérií poznat sebe sama něco nemožného, něco nesplnitelného?

Zveme Vás na chrámovou službu na téma VĚDOMÍ, která se uskuteční v neděli 31. července 2016 od 10:30 hodin, v brněnském centru Lectoria Rosicrucianum na adrese Nové sady 676/4, Brno.