Bře 232016
 

Brzy vyjde kniha nově přeložená do češtiny – Dei Gloria intacta. Malá ukázka z úvodu: “Vpravdě, vpravdě pravím tobě, pokud se člověk nenarodí znovu, nespatří Království nebeské”. Nikodém mu řekl: “Jak se člověk může narodit, když je starý? Může podruhé vstoupit do lůna své matky, a pak být zrozen?” Ježíš mu odpověděl: “Vpravdě, vpravdě pravím tobě, pokud se člověk nenarodí z vody a ducha, nemůže vstoupit do Království Božího”. “O tomto,” pokračuje zasvěcenec Pavel, “o tomto by bylo mnoho co mluvit, ale je těžké vám to vyložit, protože nejste schopni slyšet. Za takovou dobu už byste měli být sami učiteli, a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči; potřebujete mléko, ne hutný pokrm. Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je jako nemluvně. Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného. Proto nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dokonalosti. Neboť poznání Boha je jen pro silné!

20 misterio-iniciatico-cristao-dei-gloria-intacta