Bře 102016
 

Setkání a rozhovor nad knihou „Čínská Gnose“:  ZNOVUZROZENÍ V TAO

neděle 19. června v 15:30 hodin, DK METROPOL, Senovážné nám. 2, salonek 205, ČESKÉ BUDĚJOVICE

TAO 2 inz.

Tao je prázdné

… Není to běžné pojednání o filosofickém systému, ale jsou to směrnice a zákony pro stezku. Nejedná se o malý počet předpisů, ale o všechny předpisy, které je nutné znát, aby byl vyloučen i sebemenší možný omyl. Je to opravdu královský zákon.

V žádném případě to není tak, že jeho obsah je myšlen pouze pro velmi vyvinuté bytosti, a pro začátečníky je těžko pochopitelný. Právě naopak, tento spis promlouvá k serióznímu začátečníkovi. Cožpak to není právě „těžký začátek“, který nám ustavičně provádí nepěkné kousky? Jediný omyl již dokáže člověka tak vyčerpat, tak ochromit a zbavit energie, že je na dlouhou dobu zničený. Právě proto musí každý začátečník přečíst Tao-te-ťing, opakovaně číst, studovat a takřka slabikovat slovo za slovem. A když porozumíte smyslu Tao-te-ťingu, potom vám bude v každém nebezpečí nápomocný.

Vezměte kupříkladu první větu čtvrté kapitoly: Tao je prázdné. Pro každou představu, pro každou smyslově organickou schopnost, pro hmat, čich, chuť či sluch je Tao prázdné a nepostižitelné. Tao nelze uchopit myšlením. Vše, co si o něm i jen zčásti pomyslíme, je falešné. Tao nemůžeme přivolat magnetickou schopností vůle ani je ovládat. Pro celou dialektickou skutečnost je Tao dokonale prázdné. Proto je metoda nekonání nejen určitým způsobem jednání, které je nám doporučováno, ale také dokonalou bází veškeré opravdu spásné práce. Svým já nemůžeme nic skutečně osvobozujícího uchopit. Všechny intelektuální či mystické schopnosti jsou zde bezcenné. Tao je pro člověka prázdné.

Důvodem této prázdnoty Tao pro dialektické schopnosti vnímání, pro já a pro dnešní stav mikrokosmu je přirozeně skutečnost, že vibrační pole Tao, to je serénní, astrální pole Bratrstva, svou jemností, rychlostí a silou daleko přesahuje běžné životní pole. Tao se projevuje jinému magnetickému, astrálnímu poli a nikoliv tomu obvyklému.

Viditelné účinky velkého Te jsou následkem proudění z Tao.
To je přirozeností Tao.
Tao je ve svém tvoření neurčité a matoucí. Jak matoucí! Jak neurčité!
A přece jeho střed obsahuje všechny obrazy. Ó, jak je neurčité, jak matoucí!
A přece je v jeho středu duchovní Bytí. Toto Bytí je svrchovaně reálné
a obsahuje neklamné svědectví.

 Jeho jméno je od pradávna až dodnes nepomíjivé. Daruje skutečnému stvoření život.
Odkud vím, že všechno zrozené v něm má svůj původ? Skrze Tao samotné.