Led 042016
 

„Hle, sdělím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni. Porušitelné musí obléci neporušitelnost a smrtelné musí obléci nesmrtelnost. Pak se naplní, co je psáno: Smrt je pohlcena vítězstvím. Kde je, smrti, osten tvůj?“

Motto: Žijeme jako osobnost jen jednou. Využijme proto život správným způsobem a pochopme a uskutečněme Boží plán v nás, ve světě a pro lidstvo.

Zveme vás na přednášku REINKARNACE NEBO TRANSFIGURACE?
Kdy: čtvrtek 17. března 2016, 17:00 hodin
Kde: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Hradecká 1250/2, Hradec Králové

reinkarnace_nebo_transfigurace-hradec_kralove2016-03