Říj 022015
 

„Žije-li usilování – pak budeme připravovateli cesty a pomocníky.
Žije-li usilování – pak budeme vlastnit pravou pokoru, která spojí naše ruce a která nás nechá zůstat v uctivosti při vnímání radostně barevného šatu, kterým nás to abstraktní odívá.
Žije-li usilování – pak nám je otevřena znalost, stále více znalosti, abychom zachránili svět.
Žije-li usilování – pak nebudeme žádným způsobem hledat sebe, neboť každé já je částí celého vesmíru.
Žije-li usilování – pak vystoupíme po žebříku, který dosahuje z nebes až k zemi, aby pak opět stoupal v nádherné barevné kráse vzhůru.
Žije-li usilování – nechá nás den po dni usilovat o to, abychom usilovali ještě lépe.
Věčnost přichází do času – aby nám předala ideál.“

z_w_leene

Zveme Vás na přednášku OHNIVÝ ŽÁR VÝSTUPU, inspirovanou stejnojmennou, připravovanou knihou o životě a díle Z. W. Leene, jednoho ze zakladatelů díla rosikruciánů naší doby a která je současně svědectvím živého Kříže s Růží. Přednáška se uskuteční v úterý 23. února 2016 od 18:30 hodin v pražském centru Lectoria Rosicrucianum na ulici Křesomyslova 599/8 v Praze 4 – Nuslích.