Zář 262015
 

Komenský5

DVA SVĚTY JANA AMOSE KOMENSKÉHO

I dnes na nás mohou zapůsobit myšlenky Jana Amose Komenského. Komenský je prostředníkem mezi naším běžně známým světem a světem duchovním. Dokáže nám přiblížit čisté a jasné ideje absolutního řádu. Vytahuje hlubinu bezpečnosti, jaderné slunce všem, kteří ještě oscilují svými životy na vnějším okraji kruhu. Rozdílnou a různorodou mnohost dokáže zakrýt jednoduchostí (jedním duchem) a analogií. Sám prošel v životě těžkými chvílemi, a tak jeho filozofie není jen racionálním konceptem, ale praktickým životním návodem pro jednotlivce i společnost. Komenský byl mimo jiné ovlivněn rosikruciánstvím, což prosvítá také v jeho díle. Moderní rosikruciáni dnes velmi souzní s dílem Jana Amose Komenského. Proto Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží, Lectorium Rosicrucianum, z. s. pořádá výstavu DVA SVĚTY J. A. KOMENSKÉHO, kterou si můžete prohlédnout zdarma v Galerii na zámku Městského úřadu Hranice od  13. 1. do 5. 2. 2016. V sobotu dne 23. ledna 2016 od 15 hodin v Zámeckém klubu Hranice se uskuteční ve spolupráci s Městskou knihovnou Hranice přednáška s promítáním Dva světy J. A. Komenského. Srdečně zveme všechny zájemce o tohoto našeho velikána, který Hranice podle mnoha údajů osobně znal.

Na závěr ukázka z díla J. A. Komenského, o jejíž aktuálnosti se můžete přesvědčit sami. Úryvek je z Obecné porady o nápravě věcí lidských z části první – Všeobecné probuzení:

„Neboť nejvznešenější stvoření boží člověk, vyslaný do světa z nejušlechtilejších důvodů, zapomněl na vnější složku sebe sama a ničemu se nevěnuje méně než tomu, kvůli čemu sem byl vyslán. Mnozí lidé jsou jako slepí, tupí a hloupí; přicházejí na svět a nevědí odkud, žijí v něm a nevědí proč, odházejí z něho a nevědí kam. Dokud jsou zde, nezabývají se vážnými záležitostmi a považují život za povyražení. Vymýšlejí si marnosti, zabývají se marnostmi, radují se z marností, kojí se marnými nadějemi, podobnými snům. Stále se potácejí od jedné marnosti ke druhé, až nakonec se sami do marnosti propadnou. … Zahynou navždy, pokud nebudou zachráněni včas. Probuzeni tedy musí být co možná všichni, aby byli zachráněni.