Zář 242015
 

setkani_v_chramu_se_zamyslenim_a_hudbou-brno2016-01

Slovo může silně ovlivnit náš osobní život,
ale také vztah mezi lidmi a národy.
Upřímným, srdečným slovem můžeme vyjádřit radost,
ale odmítavé slovo může vyvolat smutek a odstup.
Slovem vyjadřujeme své tvůrčí síly.
Slovem se projevujeme.
Bez ohledu na to, jakou řečí mluvíme, slovem jasně vyjadřujeme svůj úmysl.
O čem sníme, co cítíme, co skutečně jsme,
to všechno je manifestováno slovem.
Slovo není jen zvuk nebo napsaný symbol.
Slovo je tedy síla, kterou bychom se měli vyjadřovat, dorozumívat a přemýšlet,
tedy tvořit události ve svých životech.
Možná, že slovo je ten nejmocnější nástroj, který my, lidské bytosti máme.

Zveme Vás k zamyšlení s hudbou v chrámu na téma:
SÍLA SLOVA
neděle 24. ledna 2016, 10:30 hodin (je dobré přijít alespoň 15 minut před zahájením)
Lectorium Rosicrucianum, Nové sady 676/4, Brno

Od 12:00 hodin bude následovat společný rozhovor.