Zář 202015
 

dum sancti spiritusNově přeložená kniha s komentářem Jana van Rickenborgha – zde úryvek

Těm, kdo chtějí přesně vědět, k čemu vlastně směřuje naše dílo, doporučujeme prozkoumat staré spisy Řádu. Ty už po staletí promlouvají svou magickou řečí a my se od této stezky nehodláme odchýlit ani o krůček doleva nebo doprava.

Zvěst živoucího, gnostického křesťanství nechce zůstávat stranou vědy, náboženství ani politiky, neboť je záměrem Logu, aby se tři projevy pravého lidství – umění, věda a náboženství – sloučily v činu, aby vzájemně splynuly ve společenství lidu skutečného života; tak by se toto společenství rozvilo jako pole vzdělané pro sílu osvobození, která přináší uskutečnění.

Apoštoly tohoto pole pro vzdělávání pravého křesťanství v materiálním světě jsou odedávna bratří Kříže s růží. Nepřizpůsobili se, nesnaží se o kompromisy. Oni požadují, varují, den co den, bez ustání volají. Nepracují však v nadšení a neplánovitě, jen jako by je náhle ovládlo nadšení a oni potřebovali vyjádřit síly, které v nich bouří. Ne, oni pracují podle určitého dobře uváženého systému, který vychází z křesťanských mystérií. Každý pracovník v tomto systému se na tento úkol dokonale připravuje.

Pro vlastní záchovu a prosazení, se lidé v materiálním světě objímají raději s temnotou než se světlem. A z téhož důvodu jsou jenom dvě možnosti: buď přijmout světlo, nebo zajít.

Dějiny Zlatého Kříže s růží zde zdůrazňují, a to velice dramaticky, že světlo se nabízí, vydává se jen tak, zdarma. Lidé však pro své potvrzení a udržení do něj kopou. Potírají světlo jako nebezpečí. Spasitel světa obchází vprostřed svých milovaných, ale oni na Něj plivou, strhávají mu šat z těla a schovávají se za zbožnost, aby zakryli svou vlastní nahotu.

Ve světě je mnoho těch, kteří se snaží vyhovět požadavku obětavé lásky, ale nevlastní pravdu, kosmickou pravdu, a proto kážou nepravou nebo zkomolenou spravedlnost. Neznají cestu, jak překovat kopí v srpy, podle slov Izajáše. A tak usilují a hledají v humanismu, ovšemže bezvýsledně. Z temné sluje stále stoupá křik a všechno zůstává při starém.