Zář 172015
 

ČTENÍ Z ČÍNSKÉ GNOSE
Dvorní trakt Nové sady 676/4, Brno

  • Středa 25. listopadu 2015, 19:00 hodin
    Ne ozbrojenou mocí
  • Středa 2. prosince 2015, 19:00 hodin
    Ten vskutku dobrý provede s úspěchem jeden úder
  • Středa 9. prosince 2015, 19:00 hodin
    Na vrcholu své síly lidé i věci zestárnou

dve_tvare_holubice

Ti kdo v Tao pomáhají panovníku nad lidmi, nepodrobují si říši ozbrojenou mocí.
Co člověk činí lidem, obdrží zpátky stejným způsobem, jak jim učinil.
Všude, kde tábořila vojska, roste trní a bodláčí.
Na velká válečná tažení zajisté následovaly roky hladu a bídy.
Ten vskutku dobrý provede s úspěchem jeden úder a pak ustane, a neodvažuje se pokračovat dál s bezohledným násilím.
Provede jeden dobrý úder, ale nevyvyšuje se.
Provede jeden dobrý úder, ale nevychloubá se.
Provede jeden dobrý úder, ale není na to hrdý.
Provede jeden dobrý úder, ale jen proto, že jinak nemůže.
Provede jeden dobrý úder, ale nechce působit hrubě ani násilně.
Na vrcholu své síly lidé i věci zestárnou. To znamená, že nejsou rovni Tao. A co se nerovná Tao, brzy skončí.

 Tao-te-ťing, kapitola 30

 

… Co jste, to přitahujete. Proto člověk, který to chápe, musí přivést vlastní bytost do dokonalé harmonie s požadavky stezky.

Kromě toho musí začít tím, že absolutně odmítne vysílat myšlenky a pocity kritiky či opozice. Jak v soukromé oblasti, tak i v obecném smyslu se člověk nebo skupina lidí musí v prvé řadě vyhnout každé kritice.

Proč? Z etických důvodů? Protože je kritika často tak ohavná a trapná? Ne, milí čtenáři, protože každá kritická myšlenka a každý kritický pocit probouzí s nimi shodné astrální vyzařování, astrální reakci. Jedná-li nějaký člověk na základě svého astrálního stavu nesprávně a vy toto jednání kritizujete, jak se to obvykle děje, pak nad dotyčným člověkem znovu vyvoláváte tentýž astrální stav i se všemi jeho následky. To je neodvratné. A většinou pak ještě i vy sami dostanete svůj díl. To je tedy užívání zbraní. Kritickými myšlenkami a pocity ustavičně obléhá jeden člověk druhého.

Takovou ozbrojenou mocí se nemůže vyvinout nic podstatného, nic dobrého. Pochopte to přece! Člověku a světu, národu a lidstvu můžete pomoci jedině skrze Tao. Ti kdo chtějí vládě nějaké skupiny lidí pomoci, si nepodrobují říši ozbrojenou mocí.

Co to znamená „pomáhat skrze Tao?“ Týká se to tak mimořádného životního postoje, jde o tak mocnou, gnosticko-magickou životní praxi, že se člověk musí snažit, aby něco z toho pochopil.

Nejprve tedy zjišťujeme, že se žádnému národu ani žádnému člověku nedá pomoci násilím. Je-li nějaký člověk nebo národ napaden kritikou, pak je tento člověk nebo národ poškozen. Pak to nemůže dopadnout dobře. Nadto se vše, co bylo způsobeno druhému, stejným způsobem vrací zpátky.

Ten vskutku dobrý provede s úspěchem jeden úder a pak ustane. Pravý Duch, ten vskutku dobrý, vystoupí se silou jen jednou. Pak ustane, neboť násilí není jeho metodou.