Zář 092015
 

V starom Egypte vidíme často zobrazený symbol oka. Na pravé oko človeka sa nazerá ako na oko Ra – Oko Slnka. Naše oko je svetelný orgán a je v užšom vzťahu s orgánmi vedomia. Čo toto vnútorné oko vidí? Kto vidí týmto vnútornym okom?

Einstein pokladal svetlo za najväčší div, aj keď ho určitým spôsobom ohraničoval svojim výpočtom rýchlosti svetla. Tým je pojem „svetlo“ definitívne spojený s pojmom „čas“. Kto je pánom svetla, môže ovládnuť tiež čas. Teraz vyvstávajú otázky, čo sa teda pohybuje rýchlejšie než svetlo?

ROZHOVORY O DUŠI – SVETLO A JEHO SPIRITUÁLNY ROZMER – prednáška
Štvrtok, 5. Novembra 2015, 18:30 h
Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava

prednaska-bratislava2015-11