Čvn 102015
 

Pravá humanita – to je téma chrámové služby, na kterou Vás zve Lectorium Rosicrucianum.

V sobotu 20. 6. 2015 od 17:45 – do 19:00
Nové sady 4, Brno, dvorní trakt

pelikán

Ukázka toho, jaká slova také zazní:

„Celá naše existence spočívá na příčinách, jež byly dány kdysi dříve.
– Mnozí lidé se v reakci na tuto skutečnost pokouší zaujmout určitou životní taktiku.
– K té patří snaha vidět vše jen v pozitivním světle
a řešit všechny konfliktní situace jednáním,
které svým charakterem není upřímné a autentické, nýbrž natrénované.

Při všech těchto nekonečných pokusech o dosažení trvalého míru
a harmonie na tomto světě může být získán tento vhled.
A když jsme se poučili,
že svými normálními lidskými snahami ničeho nedosáhneme,
že bez božských sil nic nezmůžeme, můžeme se těmto silám svěřit.“