Dub 232015
 

„Nechej se proniknout myšlenkami, že pro tebe nic není nemož­né, považuj se za nesmrtelného a schopného porozumět všemu, veškerému umění, veškeré vědě, povaze všeho, co žije.“ (2. pojednání Hermovo, verš 80)“.

Hermetika je nábožensky ražená filosofie. Objasňuje vztah mezi Bohem, kosmem a člověkem a jejich vývoj. Důležitý­mi tématy jsou stvoření; vztah mezi Bohem, světem a člověkem; podstata pravdy; podstata dobra a zla; struktura člověka, jeho povolání a úkol. Z množství těchto témat v Corpus
Hermeticum jsme provedli výběr základních hermetických myšlenek: vztah mezi Bohem, kosmem a člově­kem, člověk jako smrtelný bůh a inspirace a probuzení skrze „mysl“.

Společné setkání nad otázkami inspirovanými dílem Herma Trismegista zakončené krátkým posezením v chrámu.

V úterý, 28. dubna 2015 od 18:00 hodin v centru školy Praha, Křesomyslova 8, Praha 4 – Nusle.

Caduceus THIS