Dub 222015
 

Dříve měli lidé ještě málo rozvinutou individualitu. Stačilo, když jejich kníže žil v harmonii s Tao a oni ho pak sami od sebe následovali.
Lao-c’ dal tehdejším knížatům množství podivuhodných ponaučení, která vycházela z toho, že se mají postavit nikoli vysoko nad svůj lid, ale pod něj. Řeka může být jen tehdy velká, když leží níže než mnohé malé horské potoky. A to platí právě v naší době pro nás všechny.
Zveme k setkání inspirovanému Tao-te-ťingem.

Středa, 22. dubna 2015, 18:00 hodin, Lectorium Rosicrucianum, Nové sady 676/4, Brno

BW2-0058-O_hf