Dub 172015
 

buddhistický pohled na sansáru předveden v tzv. „kole života“ (bhavačakra), které je často zobrazováno v tibetském buddhismu. V centru kola jsou namalovány jeho hnací síly (kořeny neprospěšného jednání, mluvení a myšlení, „akusala-múla“): žádostivost, zášť a klam, jako prase, had a kohout. V prostřední řadě je šest možných oblastí zrození: bozi a polobozi, lidé, zvířata, hladoví duchové a obyvatelé pekelných světů. Míra strasti je nejmenší v nebeských světech a největší v peklech. Ve vnějším okruhu je 12 členů řetězu podmíněného vznikání, který začíná nevědomostí.

tento koloběh stále nových a nových životů považován za strastiplný, únik z něho je možný prostřednictvím poznání pravé skutečnosti-

hovoříme zde o poznání dvou přírodních řádů – mikrokosmu – reinkarnace —-

podrobnosti v knize : http://www.rosicrucianum.cz/2010/04/29/mysterium-zivota-a-smrti/

Tibetan_chakra