Dub 022015
 

Velká část lidstva slaví každý rok svátek Velikonoc, svátek Vzkříšení. Co je však vzkříšeno?
„Mikrokosmos je sféroid vědomí, v němž mohou být s pomocí prány, prasubstance, rozvíjeny určité abstraktní myšlenky. Idea, která je základem tohoto tohoto rozvoje, nepochází ani z prány, ani z mikrokosmu, ani z toho, co se v mikrokosmu nachází, nýbrž vychází z oblasti vně kosmu, z nadpránické oblasti. Mikrokosmos je prostředkem k určitému účelu, nikdy není samoúčelný. Proto říkáme, že vědomí právě tak není cílem, nýbrž prostřdkem pro určitý cíl. Vědomí je duše a musí být oduševněno něčím jiným.
Cíl celku spočívá v Bohu, to je Duch, to je mimopránická, nadpránická oblast. Jakmile je vědomí v mikrokosmu v souladu s cílem, „je Bohem vedeno za ruku“, pronikne do systému pránická substance, která je dokonale čistá a odpovídá cíli. Pak se celý systém stává polem velkolepého záření.“
J van R. Universální gnose
10407364_10153022575604222_4676865699126344259_n