Úno 252015
 

„Z pohledu univerzálního světla je člověk obyvatelem temnoty či noci, i když se mu díky technice podařilo udělat z noci den.

Nelze snad říci, že čím víc lamp ozáří vnější tmu, tím neproniknutelnější je ta vnitřní temnota?

Podíváme-li se do zrcadla, vyvstává následující otázka:
Staly se svět a lidstvo díky všem těm technickým vymoženostem bohatšími?

Opak je pravdou a lidstvo to stále více poznává.

Lidská vlna včetně všech přírodních říší se kvůli bláhovému používání kosmických životních zákonů dostala do velmi svízelné situace. Už kdoví po kolikáté korigují síly kosmického záření běh časů.

Ten, kdo pozorně sleduje současné dění, určitě korigující působení zářících sil nepřehlédne.

Zároveň obdrží v této přelomové době každý opravdu hledající člověk možnost vidět v zrcadle mystérií jasně své pravé životní poslání, ten pravý životní úkol, totiž proměnit vlastní omezenost v neomezenou připravenost pro zkušenosti věčnosti v dnešku.“Symbolika Mezinárodní školy Zlátého Kříže s Růží Lectorium RosicrucianumSrdečně Vás zveme na chrámovou službu na téma PŘIPRAVTE SE NA NOVÝ ČAS!, která se uskuteční v neděli 29. března 2015 od 10:15 hodin v brněnském centru školy na ulici Nové sady 676/4 v Brně.

Po této chrámové službě bude od 12:00 hodin následovat společný rozhovor na výše zmiňované nebo i jiné spirituální téma.