Úno 232015
 
mandala malovaná Jungem (2)
„Nestaneme se osvícenými, když si budeme představovat světlo, ale tehdy, když temné vneseme do vědomí.“
Může se to na první pohled zdát zvláštní, ale v díle slavného psychologa, lze vystopovat celý alchymický proces mísení protikladů. Jde o části díla, které jsou trochu v pozadí toho, co je obecně o tomto psychologovi známé.C.G. Jung chápe alchymii jako sloučení duševních protikladů a dosažení jednoty, které lze dosáhnout průchodem skrze temné síly. Viděl jí také jako cestu temnými vodami nočního moře.
U starých alchymistů objevil jiný význam pro symbol draka. Původně jej Jung chápal jako zlo, které je třeba pokořit a držet od těla. Ale v alchymii objevil nový význam symbolu draka, ze kterého vyrůstá nový zelený strom. Což je symbol pro pročištění temných sil, ze kterých pak může povstat nový život.
To, v čem se Jungova psychologie prolíná s alchymií, jsou základní kameny obou disciplín: kruh jakožto symbol jednoty, sloučení protikladů, ze kterých povstane nová duše, opakování v cyklech, cesta individuace jakožto tříbení sebe sama.práce na sobě jakožto cesta k věčnosti.
Tato témata nám přiblíží workshop konaný dne 12.3. 2015, v našich prostorách. red-book-egg2 (1)