Úno 152015
 
  1. Co je Lectorium Rosicrucianum?

Lectorium Rosicrucianum je moderní duchovní škola transfigurismu.

  1. Co rozumíte pod pojmem transfigurismus?

Transfigurismus je učení o znovuzrození.

V Lectoriu Rosicrucianum je studováno toto učení a je snaha, toto proměnit v čin.

  1. Je toto učení obsažené v knize?

LR opravdu vydalo mnoho knih, ve kterých je popsán transfigurismus a jeho různé aspekty a také ve světové literatuře můžeme najít různé fragmenty, avšak přesto nemůže být UČENÍ nalezeno v nějaké knize.

  1. Toto vyjádření zní velmi podivuhodně, jak tomu mám rozumět?

Tedy, UČENÍ je obsaženo v elektromagnetickém poli se sedminásobným aspektem. Jeho působnost můžete částečně porovnat s kosmickým zářením.

Taková kosmická a elektromagnetická záření, která vyzařují UČENÍ, jsou v universu velmi četná, avšak plnost záření, která nám, pozemským lidem UČENÍ zprostředkovává, je nám předáváno transfiguristickým Bratrstvem, které nás před stoletími, na cestě transfigurismu předcházelo.

10292552_791264027629508_8632057501250580033_n