Led 292015
 

Přátelé, srdečně vás zveme do Centra LR v Praze na společné setkání nad tématem Buddha – Pravda utrpení a Cesta osvobození. Společný rozhovor bude doplněn chvilkou rozjímání v chrámu.

Kdy: úterý 3.2.2015 v 18:00
Kde: Centrum LR Praha, Křesomyslova 8, Praha 4 – Nusle (ve dvorním traktu).
Akci můžete najít i na stránce LR na FB.

Buddha

„Vše se zakládá na mysli, je myslí vedeno, je myslí přetvářeno. Hovoříš-li a jednáš-li s nečistou myslí, bude tě utrpení pronásledovat, jako kola vozu následují stopy tažných zvířat.

Vše se zakládá na mysli, je myslí vedeno, je myslí přetvářeno. Hovoříš-li a jednáš-li s čistou myslí, bude se blaženost k tobě přimykat, jako se stín plazí za svým vzorem.“

Dhammapáda