Led 142015
 

„… zmyslom našej existencie nemôže byť len to, aby sme sa tu
narodili výlučne pre splnenie našich pozemských povinností
a potom aby sme zase zomreli. Naša existencia tu,
v tomto životnom poli musí mať ešte iný dôvod.“

Srdečně Vás zveme na přednášku PRO ALEBO PROTI z cyklu Rozhovory o duši, která se uskuteční ve čtvrtek 22. ledna 2015 od 18:30 hodin v Zichyho paláci (klubovna ve 2. poschodí) na Ventúrske ulici 9 v Bratislavě.

plakat_a4_bratislava2015-1_pro_alebo_proti