Led 042015
 

„Skutečně velké je nalezeno pouze na tom místě, kde není zavedeno žádné omezení;
nejlepší, kde nedochází k žádné nepřízni;
krásné, kde neexistuje žádná disharmonie;
a věčné, kde neexistuje žádný nedostatek.
Proto se hledejte mimo svět.
Abyste tak učinili a dospěli k sobě, musíte nad svět vzlétnout
a ohlédnout se za ním.
Neboť takto jste nad světem, zatímco jej sami chápete.

Ale vy sami věříte, že jste v propasti tohoto světa,
jednoduše proto, že nerozeznáváte sami sebe, jak létáte nad nebesy,
ale vidíte svůj stín, tělo, v propasti.
Je to jako by si chlapec naklánějící se nad studnou představoval sám sebe na dně;
ačkoli je to jen jeho stín, který tam vidí odrážet se.
Nebo je to jako by pták letící ve vzduchu a vidící svůj stín věřil,
že letí na zemi.

 Proto nechajíce za sebou omezené hranice stínu, vraťte se k sobě;
protože tak se navrátíte k rozlehlosti.“ (Marsilio Ficino)

Symbolika Mezinárodní školy Zlátého Kříže s Růží Lectorium RosicrucianumSrdečně Vás zveme ke společnému setkání nad duchovními tématy, které se uskuteční v neděli 25. ledna 2015 od 14:00 hodin v brněnském centru školy Lectorium Rosicrucianum na ulici Nové sady 676/4 v Brně.

Toto setkání bude završeno setkáním v chrámu se zamyšlením a hudbou na téma VNITŘNÍ VĚDĚNÍ, které bude probíhat od 16:15 hodin.