Pro 302014
 

Marie řekla Ježíšovi: Komu se podobají tvoji učedníci? On řekl: Podobají se malým dětem, které se usadily na poli, které jim nepatří. Když přijdou majitelé pole a řeknou: „Vraťte nám naše pole“, Ty děti se před nimi svléknou, aby jim je vrátily, aby jim daly jejich pole.

Proto vám říkám: Když pán domu ví, že příjde zloděj, bude bdít, dokud nepřijde a nenechá ho vniknout do svého domu, do svého království, aby mu nevzal jeho věci.

Buďte na pozoru před světem.

Opásejte svá bedra velkou silou, aby lupiči nenalezli cestu a nemohli se k vám dostat.

Neboť ta věc, na kterou se směrujete, se stane.

Kéž je ve vašem středu chápající člověk.

Aby jakmile dozraje plod, přišel rychle se srpem v ruce a požal jej.

Kdo má uši k slyšení, slyš!001-Licht+Finsternis