Pro 232014
 

Bô Yin Râ - Kniha o štěstíPOSELSTVÍ MÍRU

Dvanáct svatých nocí: 25. 12. – 7. 1.

Poselství svobody a naplnění, poselství vánoc, je pramenem křesťanského učení o zrození nové duše – cesty transfigurace. Narození původního člověka, Ježíše z Nazaretu, stejně tak jako Jeho cesta od Ježíše ke Kristu, je přiblížena v nové i ve staré literatuře v různých podobenstvích a obrazech.

Jedna zachovaná podoba této cesty, která platí pro Universum, kosmos, celé dějiny lidstva

a také pro jednotlivce, nám je zjevuje v obsahu dvanácti svatých nocí.

Před obdobím dvanácti svatých nocí probíhá období adventu, které je přípravou, očekáváním této svaté noci. V adventu, který můžeme nazvat obrazně také dobou předkřesťanskou, tedy

v období očekávání příchodu (což je doslovný význam latinského slova adventus), si můžeme ještě jednou připomenout, jakoby formou esencí, velké duchovní události předkřesťanské doby.

Z obsahu mýtů a proroctví víme o příchodu Spasitele, Syna Božího. To se má uskutečnit uprostřed noci jako příchod Světla pro svět. Fáze přípravy má souvislost s Janem Křtitelem, připravovatelem cesty, kterou prošel pro svého Pána. Svatojánská noc (24. června) leží podle současného kalendáře naproti Štědrému dni (24. prosince), tedy následuje přesně po půl roce. Na vědomí Jana, v lidstvu a hledajících, navazuje také učení Zlatého Kříže s Růží.

 

Když se lidem podaří vymanit se ze všeobecného shonu, který je právě v předvánočním čase a ve dnech svátků samotných, mohou si pak připomenout původní význam těchto svátků. Pak se může, v tomto významném období roku, skutečně přiblížit svatá noc.

Tak jako u Jana Křtitele po čase očekávání a příprav, nastává možnost odehrání se prvního kontaktu, křtu vodou. Svaté síly mohou, tak jako v duši Jana Křtitele, započít formování nové duše. Cesta transfigurace, cesta od Ježíše ke Kristu začíná. Na základě starých tradic si lze tuto cestu zasvěcení představit pomocí symboliky dvanácti znamení zvěrokruhu.

Dvanáct nejvyšších duchovních principů a sil Universa může započít svůj úkol v připraveném vědomí Jana. Potom v třinácté noci, v Epiphaniasi, může tato práce vyvrcholit. Může dojít k novému duchovnímu cíli.

Každá jednotlivá svatá noc zastupuje jeden princip duchovní síly:multimedia2

RYBY             1.noc (25. – 26. 12.) dotek vnitřního slunce.

VODNÁŘ       2. noc (26. – 27. 12.) vznik éterického myšlení

KOZOROH    3.noc (27. – 28. 12.) bojovná síla proti drakovi

STŘELEC       4.noc (28. – 29. 12.) rozhodnost síly vůle

ŠTÍR               5. noc (29. – 30. 12.) světelný podnět k sebe-oběti

VÁHA             6.noc (30. – 31. 12.) pružnost v rovnováze, propojit a oddělit

PANA             7. noc (31. 12. – 1. 1.) osvícená moudrost, načerpaná ctnost

LEV                8. noc (1. – 2. 1.) síla srdce k odvaze, obětavost, vnitřní síly působí navenek

RAK                 9.noc (2. – 3 .1.) zrození svědomí

BLÍŽENCI      10. noc (3. – 4. 1.) všeobjímající  láska, ne-Já, Kristus ve mně

BÝK               11. noc (4. – 5. 1.) nově vytvořený orgán, čistý kalich

BERAN           12. noc (5. – 6. 1.)  zjevená trojnost noc (6. – 7. 1.) nová tvůrčí síla lidské představivosti

 Tento výše uvedený popis dvanácti svatých nocí a Zvěrokruhu má ještě jeden hlubší význam. Pokud chceme prožít opravdovou svatou noc, udržme a rozžehněme v sobě, toto všeobecně známé tajemství vnitřního klidu! Pak v nás může dozrát to radostné poselství. Svoboda na zemi a lidské dobro nemůže být ve vnějším a materiálním světě nikdy trvalé, pouze tomu vnitřnímu, tomu druhému v nás, je to umožněno.

Poselství svobody je také hlásáno také v jiných kulturách prostřednictvím podobenství:

– Aztékové mají Quatzelcoatl

– Indiáni Haiwath

-Inkové v Peru mají Manco Capac a jeho sestru Mama Oello

– u Druidů se o slavnost vánoc stará mladší kněz jménem Ram – jehož významem a smyslem          je zažehnutí možnosti spásy, v době kdy je slunce na jihu v nejnižším bodě

– v Norsku je jedna obzvlášť pěkná forma hvězdného putování po zvěrokruhu, období dvanáctí svatých nocí je popsáno v písni o snu Olava Astesona. Vypráví o tom, že Olav Asteson upadl na Štědrý den do hlubokého spánku a probudil se 13. den osvícen Kristem. Píseň ukazuje Olavovy vnitřní obrazy duše, zkoušky a vývoj duše.

Symbolika všech těchto poselství vlastně platí pro každý den roku a pro lidi, kteří umí pomocí vnitřního pochopení významu, nechat tyto symboly v sobě pracovat.

A tak tedy, v tomto smyslu Veselé vánoce!